Neděle Exaudi

24.05.2020 00:00
 

Během týdne 25.-30. května

Úterý 17 hodin: Rozhovor s Biblí

 

800 let Klokot
čtvrtek 28. května v 18 hodin

Ve čtvrtek z e Křesťanská akademie v Táboře na přednášku Zdeňka Žaluda, Ph.D. z Husitského muzea do Poutního domu Emauzy (Staroklokotská 2). Téma bude »800 let Klokot - dějiny jihočeského sídla Vítkovců do vzniku barokního poutního chrámu«.

 

Sborové akce v červnu

Po znovuzahájení pravidelných bohoslužeb zveme Vás už také na další setkání během týdne a mimořádné sborové akce:

Úterý 26. května:
Nové zahájení rozhovorů s Biblí

Sobota 6. června:
Celodenní sborový výlet do Jistebnic

Pondělí 1. června:
Nové zahájení setkání školních dětí

Pátek 12. června:
Noc kostelů (změna termínu!)

  • od 16 hod. program pro děti od 16 hod.
  • 20 hod.  »Jan Žižka a Petr Chelčický«
    při příležitosti 600. výročí založení Tábor
    přednáší emeritní farář ČCE Ondřej Soběslavský

Sobota 27. června:
Odhálení pamětní desky »Boží bojovníci - 600 let«

Neděle 21. června:
Rodinná bohoslužba na závěr školního roku
a záhradní slavnost v Masarykově domově

Neděle 28. června:
Sborové shromáždění v rámci bohoslužby

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 3

31. května - Svatodušní neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Římanům 8,1-1
17. června - Trojiční neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Zvonimír Šorm
14. června - 1. neděle po Trojici
   kázání: 5. Mojžíšova 6,4-9
21. června - Závěr školního roku
   rodinná bohoslužba a letní slavnost
28. června - 3. neděle po Trojici
   kázání: Ezechiel 18,1-4.21-24.30-32
5. července - Cyril a Metoděj (s vysluhováním VP)
   kázání: Matouš 5,13-16