Svatodušní neděle

31.05.2020 00:00
 

Během týdne 31. května - 6. června

pondělí, 16 hod. - setkání školních dětí
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí
 

Rozhovor s farářem pro farářskou službu v ČCE
Neděle 7. června po bohoslužbě

Na Trojiční neděli bude hostem našeho shromáždění celocírkevní kazatel Zvonimír Šorm, který byl synodem ČCE pověřen dozorem nad farářskou službou v ČCE. Jeho úkolem je pomáhat sborům a seniorátům vzhledem k rostoucím personálním nákladům a snižujícím se počtům členů při plánování farářských míst a spolupráci mezi sbory. Příští neděli bude u nás v Táboře kázat a po bohoslužbě v rámci pohoštění nám představí svou službu.


Sborové akce v červnu

Po znovuzahájení pravidelných bohoslužeb zveme Vás už také na další setkání během týdne a mimořádné sborové akce:

Pondělí 1. června:
Nové zahájení setkání školních dětí

Sobota 6. června:
Celodenní sborový výlet do Jistebnice
odjezd 9 hod. z Bílkovy ulice

 • po stopách »Jistebnického kancionálu«, jedinečného hudebního svědka z husitské doby
 • prohlídka židovského hřbitova
 • výstup ke kapli sv. Marie Magdalény 

Pokud potřebujete místo v autě, ozvěte se telefonicky: 770 679 912

Pátek 12. června:
Noc kostelů (změna termínu!)
v Masarykově domově (Smetanova 1284).

 • 16-20 hod. »O plačícím nebi«
  program pro předškolní i školní děti v sále a na zahradě Masarykova domova
  Vrátíme se do doby Noeho, kdy bylo celé Boží stvoření ohroženo zákeřnou nemocí...
 • 20 hod.  »Jan Žižka a Petr Chelčický - dvě tváře radikálního husitství«
  při příležitosti 600. výročí založení Tábor
  přednáší emeritní farář ČCE Ondřej Soběslavský

Sobota 27. června:
600. výročí bitvy u Tábora - slavnostní odhálení pamětní desky
před budovou a na zahradě Masarykova domova

Neděle 21. června:
Slavnost pod duhou
Rodinná bohoslužba na závěr školního roku
a záhradní slavnost v Masarykově domově

Neděle 28. června:
Sborové shromáždění v rámci bohoslužby

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 3

17. června - Trojiční neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Zvonimír Šorm
14. června - 1. neděle po Trojici
   kázání: 5. Mojžíšova 6,4-9
21. června - Závěr školního roku
   rodinná bohoslužba a letní slavnost
28. června - 3. neděle po Trojici
   kázání: Ezechiel 18,1-4.21-24.30-32
5. července - Cyril a Metoděj (s vysluhováním VP)
   kázání: Matouš 5,13-16