600. výročí bitvy u Tábora

10.06.2020 16:05
 

Slavnostní odhalení pamětní desky
Masarykův domov, Smetanova 1284
Sobota 27. června 14 hodin

Mezi významné jubilejní události tohoto roku patří 600. výročí bitvy husitů na obranu města Tábor dne 30. června 1420. Farní sbor ČCE se chce podílet na vzpomínkových akcích příspěvkem zaměřeným právě na tuto událost.

600 let Tábor

V neděli, dne 30. června roku 1420 se k táborské posádce připojilo 350 jezdců Mikuláše z Husi vyslaných z Prahy a v časných ranních hodinách společně rozdrtili obléhatele Tábora vedené Oldřichem z Rožmberka a jeho rakouské spojence v čele s Lipoltem Krajířem z Krajku.

Tato vítězná bitva se stala klíčovou nejen pro vývoj husitského hnutí, ale také pro další existenci samotného města. Přesto tuto událost v Táboře nepřipomíná žádný pomník, pamětní deska ani zmínka na informačních tabulích. Proto vděčně vítáme iniciativu »Bojovníci Boží 600 let«, která si klade za cíl umístit reliéfní desky v České republice na dosud neoznačená místa spojená s husitstvím. Tento víceletý projekt spolupracuje s uznávanými historiky pro období husitství a s řadou výtvarných umělců. Odborným garantem projektu je prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

Přesně lokalizovat místo historické bitvy na území dnešního nového města sice není možné, ale Masarykův domov, místo, v němž je odkaz české reformace živ dosud, považujeme za vhodné místo pro její připomínání.

Zveme členy křesťanských církví i všechny spoluobčany na slavnostní odhalení pamětní desky, které se bude konat za účasti zástupců města Tábora v sobotu, dne 27. června 2020 ve 14 hodin v prostorách Masarykova domova (Smetanova 1284). Na odhalení pamětní desky navazuje pohoštění a vystoupení skupiny historického šermmu TESÁK na zahradě Masarykova domova.

Plakát ke stažení