13. neděle po Trojici

06.09.2020 00:00
 

Pod ochranou Nejvyššího

 

Pod ochranou Nejvyššího
Neděle 6. září v Masarykově domově

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení nového školního roku v první záříovou neděli do Masarykova domova (Smetanova 1284). Na bohoslužbu pro malé a velké navazuje káva, čaj a malé pohoštění pro všechny účastníky.

Plakát ke stažení

 

Pravidelná setkání dětí během týdne

Od příštího týdne se budeme opět scházet pravidelně ve sborovém domě Bílkova 963/3:

    pondělí v 16 hodin - setkání školních dětí
    středa v 16 hodin - setkání mladších dětí

Pravidelná setkání dětí v Bílkově ulici začínájí v pondělí 7. září. Během školních prázdnin se nesejdeme.

 

Pozvání pro nejmladší

Mezi členy sboru příbylo několik děti, které ještě nemluví a jsou příliš malé na tématický program, ale rády se už potkávají s jinými dětmi a hrají si. Proto zveme rodiče s batolaty také na středeční setkání dětí v 16 hodin do Bílkovy ulice. V době biblického programu pro školkové děti si budeme hrát s mladšími ve vedlejší místnosti.

 

Rozhovor s Biblí od 6. října
každé úterý v 17 hodin

V centru našich pravidelných biblických hodin v Táboře budou od října proroci. Budeme zkoumat, kdo jsou proroci a jaké je jejich postavení v Bibli. Seznámíme se s nejvýznamnějšími prorockými osobnostmi Starého Zákona, jako je Eliáš, Ámos, Izajáš, Jeremjáš nebo Ezechiel. Podíváme se také na Nový Zákon a na proroctví v prvotní církvi. Scházíme se každé úterý v 17 hodin v Bílkově ulici. Noví zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou.

 

Táborská setkání 11. - 13. září
Výstava a koncert u sv. Filipa a Jakuba
a ekumenická bohoslužba

Při příležitosti letošních Táborských setkání, která se více než jindy obracejí na místní obyvatele, budou křesťanské církve v Táboře v rámci společné výstavy prezentovat své farnosti a sbory i svou činnost v oblasti sociální práce a školství. Výstava bude k prohlédnutí v neděli 13. 9. v době od 10 do 17 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba pod Kotnovem.

V 15 hodin vystoupí na stejném místě celorepublikový pěvecký sbor Církve bratrské »Effatha«. Na závěr festivalu zvou křesťanské církve v 17 hodin na ekumenickou bohoslužbu a modlitbu za město do sboru Božích bojovníků Církve Československé husitské (Farského 1960/7).

 

Neděle díkůvzdání 4. října
v 9,30 hodin v Masarykově domově

Na neděli Díkůvzdání zveme opět všechny generace do sálu Masarykova domova na rodinnou bohoslužbu. Kdo chce, může přinést plody ze zahrady nebo potraviny z obchodů. Navazuje malé pohoštění.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 3

13. září - 14. neděle po Trojici
   kázání: 1. Tessalonickým 5,14-24
20. září - 15. neděle po Trojici
   kázání: 1. Mojžíšova 2,4b-15
27. září - 16. neděle po Trojici
   kázání: Židům 10,35-39
4. října - Díkůvzdání za úrodu
   rodinná bohoslužba v sále Masarykova domova (s vysluhováním VP)
11. října - 18. neděle po Trojici
   kázání: Efezským 5,15-21
18. října - 19. neděle po Trojici (s vysluhováním VP)
   kázání: farář Thomas Weinmair, Freyung (SRN)
25. října - 20. neděle po Trojici
   kázání: 2. Korintským 3,3-9
1. listopadu - Den reformace (s vysluhováním VP)
   kázání: Filipským 2,12-13
8. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku
   kázání: 1. Tessalonickým 5,1-11
15. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: 2. Korintským 5,1-10
22. listopadu - Poslední neděle církevního roku
   kázání: 2. Petrova 3,8-13