15. neděle po Trojici

20.09.2020 00:00
 

Během týdne 20.-26. září

pravidelně ve sborovém domě Bílkova 963/3:

Pondělí v 16 hodin - setkání školních dětí
Středa v 16 hodin - setkání mladších dětí

Úterní rozhovory s Biblí začínají teprve 6. října.

 

Neděle díkůvzdání 4. října
v 9,30 hodin v Masarykově domově

Na neděli Díkůvzdání zveme opět všechny generace do sálu Masarykova domova na rodinnou bohoslužbu. Kdo chce, může přinést plody ze zahrady nebo potraviny z obchodů. Navazuje malé pohoštění.

 

Rozhovor s Biblí od 6. října
každé úterý v 17 hodin

V centru našich pravidelných biblických hodin v Táboře budou od října proroci. Budeme zkoumat, kdo jsou proroci a jaké je jejich postavení v Bibli. Seznámíme se s nejvýznamnějšími prorockými osobnostmi Starého Zákona, jako je Eliáš, Ámos, Izajáš, Jeremjáš nebo Ezechiel. Podíváme se také na Nový Zákon a na proroctví v prvotní církvi. Scházíme se každé úterý v 17 hodin v Bílkově ulici. Noví zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou.

 

596. výročí úmrtí Jana Žižky
Neděle 11. října, 15 hodin, Žižkovo náměstí

V neděli 11. října zve Město Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a se Společností pro zachování husitských památek na slavnostní vzpomínkovou akci na Žižkovo náměstí. Promluví historik prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. a kurátor našeho farního sboru Zdeněk Beneš.

 

Česko-německé setkání
Neděle 18. října od 9,30 hod.

Návštěva členů našeho evangelického partnerského sboru z Freyungu (Bavorsko) bude letos ve znamení českého sochaře, malíře a architekta Františka Bílka (1872-1941). Po česko-německé bohoslužbě v 9,30 hodin v Masarykově domově a malém pohoštění se hosté vypraví spolu s hostiteli do Chýnova, aby si prohlíželi Bílkův Dum a chýnovský hřbitov.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 3

27. září - 16. neděle po Trojici
   kázání: Židům 10,35-39
4. října - Díkůvzdání za úrodu
   rodinná bohoslužba v sále Masarykova domova (s vysluhováním VP)
11. října - 18. neděle po Trojici
   kázání: Efezským 5,15-21
18. října - 19. neděle po Trojici (s vysluhováním VP)
   kázání: farář Thomas Weinmair, Freyung (SRN)
25. října - 20. neděle po Trojici
   kázání: 2. Korintským 3,3-9
1. listopadu - Den reformace (s vysluhováním VP)
   kázání: Filipským 2,12-13
8. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku
   kázání: 1. Tessalonickým 5,1-11
15. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: 2. Korintským 5,1-10
22. listopadu - Poslední neděle církevního roku
   kázání: 2. Petrova 3,8-13