16. neděle po Trojici

27.09.2020 00:00
 

Během týdne 27. září - 3. října

Středa v 16 hodin - setkání mladších dětí

Úterní rozhovory s Biblí začínají teprve 6. října.

 

Frederick

Frederick

Rodinná bohoslužba na neděli Díkuvzdání 
4. října v 9:30 hod. v Masarykově domově

Na slavnost Díkuvzdání zveme na bohoslužbu pro všechny  generace do sálu Masarykova domova, Smetanova 1284.  Kdo chce, může přívezt plody ze zahrady nebo i potraviny  z obchodů. Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění.

Plakát ke stažení

 

 

Rozhovor s Biblí od 6. října
každé úterý v 17 hodin

Na základě loňských zkušeností vycházíme z toho, že nás nebude více než 10 osob, tak že setkání se může konat i přes chystané omezující opatření české vlády. V centru našich pravidelných biblických hodin v Táboře budou od října proroci. Budeme zkoumat, kdo jsou proroci a jaké je jejich postavení v Bibli. Seznámíme se s nejvýznamnějšími prorockými osobnostmi Starého Zákona, jako je Eliáš, Ámos, Izajáš, Jeremjáš nebo Ezechiel. Podíváme se také na Nový Zákon a na proroctví v prvotní církvi. Scházíme se každé úterý v 17 hodin v Bílkově ulici. Noví zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou.

 

Další plánované akce

Budeme Vás na webové stránce informovat o tom, jestli vůbec a případně v jaké podobě se budou konat.

 

596. výročí úmrtí Jana Žižky
Neděle 11. října, 15 hodin, Žižkovo náměstí

V neděli 11. října zve Město Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a se Společností pro zachování husitských památek na slavnostní vzpomínkovou akci na Žižkovo náměstí. Promluví historik prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. a kurátor našeho farního sboru Zdeněk Beneš.

 

Česko-německé setkání
Neděle 18. října od 9,30 hod.

Návštěva členů našeho evangelického partnerského sboru z Freyungu (Bavorsko) bude letos ve znamení českého sochaře, malíře a architekta Františka Bílka (1872-1941). Po česko-německé bohoslužbě v 9,30 hodin v Masarykově domově a malém pohoštění se hosté vypraví spolu s hostiteli do Chýnova, aby si prohlíželi Bílkův Dum a chýnovský hřbitov.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 3

4. října - Díkůvzdání za úrodu
   rodinná bohoslužba v sále Masarykova domova (s vysluhováním VP)
11. října - 18. neděle po Trojici
   kázání: Efezským 5,15-21
18. října - 19. neděle po Trojici (s vysluhováním VP)
   kázání: farář Thomas Weinmair, Freyung (SRN)
25. října - 20. neděle po Trojici
   kázání: 2. Korintským 3,3-9
1. listopadu - Den reformace (s vysluhováním VP)
   kázání: Filipským 2,12-13
8. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku
   kázání: 1. Tessalonickým 5,1-11
15. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: 2. Korintským 5,1-10
22. listopadu - Poslední neděle církevního roku
   kázání: 2. Petrova 3,8-13