18. neděle po Trojici

11.10.2020 00:00
 

"Herr Christ, der einge Gottessohn"
bohoslužba s kantátou Johanna Sebastiana Bacha

Načasování vladních opatření nám umožňuje dnes ještě slavit poměrně normální bohoslužbu. Obvyklý počet účastníků se nám do modlitebny v Bílkově ulici vejde i tehdy, když klademe větší důraz na odstup mezi účastníky. Ze známého důvodu nebudeme však společně zpívat ze zpěvníku.  Místo toho bude dnešní bohoslužba nesena duchovní hudbou německého skladatele Johanna Sebastiana Bacha, kterou si poslechneme z nahrávky. Vrátíme se tím k jedné velké tradici protestantské církve: k duchovním kantátám. Bachovy skladby svěřují hudební části bohoslužby několika solistům a pěveckému sboru. Jinak jde o obvyklé bohoslužby s čteními a modlitbami tématicky zařazené do církevního roku. 

Zvěstování hudbou bude doplněno stručným výkladem biblického textu a slov chorálu, který tvoří základ hudební  skladby. Biblické texty, ze kterých vycházel J. S. Bach, se používají v evangelických bohoslužbách dodnes. Svou kantátu  "Herr Christ, der einge Gottessohn" (BWV 96) komponoval v roce  1724 právě na zítrejší 18. neděli po Trojici. 

Máme pochopení, že někteří z Vás teď raději nechtějí opustit domov a přemýšlíme, jak zvěstování  znovu sdílet s pomocí bohoslužebných listů. Všechny, kdo přijdou, srdečně zveme. 

 

Během týdne 11.-17. října

Středa v 16 hodin - setkání školních dětí
Ǔterý v 17 hodin - rozhovor s Biblí
Středa v 16 hodin - setkání mladších dětí

 

Rozhovor s Biblí každé úterý v 17 hodin

Na základě loňských zkušeností vycházíme z toho, že nás nebude více než 10 osob, tak že setkání se může konat i přes chystané omezující opatření české vlády. V centru našich pravidelných biblických hodin v Táboře budou od října proroci. Budeme zkoumat, kdo jsou proroci a jaké je jejich postavení v Bibli. Seznámíme se s nejvýznamnějšími prorockými osobnostmi Starého Zákona, jako je Eliáš, Ámos, Izajáš, Jeremjáš nebo Ezechiel. Podíváme se také na Nový Zákon a na proroctví v prvotní církvi. Scházíme se každé úterý v 17 hodin v Bílkově ulici. Noví zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 3

18. října - Den evangelisty Lukáše
   kázání: Lukáš 1,1-4
25. října - 20. neděle po Trojici
   kázání: 2. Korintským 3,3-9
1. listopadu - Den reformace (s vysluhováním VP)
   kázání: Filipským 2,12-13
8. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku
   kázání: 1. Tessalonickým 5,1-11
15. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: 2. Korintským 5,1-10
22. listopadu - Poslední neděle církevního roku
   kázání: 2. Petrova 3,8-13