Evangelické bohoslužby v Táboře

17.10.2020 19:34

 

Členům a přátelům
Farního sboru ČCE v Táboře

V Táboře dne 17. října 2020

 

Mílí bratři, milé sestry,
vážení přátelé evangelického sboru v Táboře,

v tuto neděli se měla podle původního plánu konat setkání s naším partnerským sborem z Freyungu (Bavorsko). Kvůli nebezpečí nákazy virem COVID19 jsme tento program museli posunout na pozdější termín. Nyní Vás ale musíme opět informovat o tom, že ani pravidelná evangelická bohoslužba v Bílkově ulici se nebude konat. Protože vládní opatření vylučují shromáždění více než šesti osob, došli jsme k závěru, že naše nedělní shromáždění v táborské modlitebně ani při časovém a prostorovém rozdělení by nebyla proveditelná.

Vracíme se proto prozatím k tomu, co jsme praktikovali na jaře: Vyzýváme Vás ke společnému slavení dne Páně po domácnostech s pomocí rozeslaných bohoslužebných listů. Na každou neděli připraví kazatel písemně (možná navíc ještě v podobě zvukové náhravky) kompletní bohoslužebný pořad včetně kázání, který zpřístupníme členům nebo jiným zájemcům vždy v neděli ráno přes e-mail a zprostřednictvím webové stránky nebo v pondělí poštou.

Ostatní pravidelná setkání během týdne - skupiny pro děti a rozhovor s Biblí - do konce měsíce zrušíme. Zda je v listopadu obnovíme, bude záležet na dalším vývoji situace.

Jako náhrada nedělních shromáždění a osobních setkání na půdě sboru nabízíme všem zájemcům bohoslužby v bytech a domech. To má výhodu, že pokud se jedná o rodiny bydlící ve společné domácnosti, není třeba omezit počet účastníků na šest osob. Zájemci, kteří bydlí sami, se mohou buď k nějakému kroužku připojit nebo domluvit individuální návštěvu.

Bohoslužby v kazatelských stanicích budou pokračovat v pravidelných časech (Mladá Vožice první neděli, Bechyně druhou a čtvrtou neděli v měsíci), protože běžná účast zde nepřekročuje povolený počet. Může se však stát, že se některé bohoslužby krátkodobě posunou do soukromých bytů. Proto prosíme nepravidelné zájemce, aby předem zavolali a zjistili, na kterém místě se v danou neděli sejdeme.

Pro další aktuální informace sledujte prosím naší webovou stránku:

    https://ccetabor.webnode.cz

Ohledně domlouvání návštěv a domácích bohoslužeb kontaktujte prosím:

    Zdeněk Beneš, tel. 725 885 242, email zdebene@seznam.cz
    Christof Lange, tel. 770 679 912, email lange@volny.cz

Chceme Vám kromě duchovních pořadů českých veřejných medií také doporučit nově zřízený audioarchiv na webovénově stránce Synodní rady ČCE (https://e-cirkev.cz), kde lze objevit výživnou duchovní potravu.

Myslíme v modlitbách na nemocné mezi námi a kolem nás i na ty, kdo o ně pečují a nesou odpovědnost za chod veřejného života v naší zemi. Věříme, že přes vzdálenost naše společenství v Kristu neztrácí význam ani sílu a že najdeme nové, dosud nezvyklé způsoby, jak sdílet duchovní život ve svátku i ve všední den.

Se bratrským pozdravem
Zdeněk Beneš, kurátor sboru   
Christof Lange, farář sboru