Poslední neděle církevního roku

21.11.2020 12:10
 

"Wachet auf, ruft uns die Stimme"
Bohoslužba na poslední neděli církevního roku 22. listopadu
s kantátou Johanna Sebastiana Bacha

Nejnovější změny vladních opatření nám umožňují opět slavit poměrně normální bohoslužbu. Obvyklý počet účastníků se nám do modlitebny v Bílkově ulici vejde i tehdy, když klademe větší důraz na odstup mezi účastníky. Ze známého důvodu nebudeme však společně zpívat ze zpěvníku.  Místo toho bude dnešní bohoslužba nesena duchovní hudbou německého skladatele Johanna Sebastiana Bacha, kterou si poslechneme z nahrávky. Vrátíme se tím k jedné velké tradici protestantské církve: k duchovním kantátám. Bachovy skladby svěřují hudební části bohoslužby několika solistům a pěveckému sboru. Jinak jde o obvyklé bohoslužby s čteními a modlitbami tématicky zařazené do církevního roku. 

Zvěstování hudbou bude doplněno stručným výkladem biblického textu a slov chorálu, který tvoří základ hudební  skladby. Biblické texty, ze kterých vycházel J. S. Bach, se používají v evangelických bohoslužbách dodnes. Svou kantátu  "Wachet auf, ruft uns die Stimme" (BWV 140) komponoval v roce  1731 právě na poslední neděli církevního roku. 

 

Nové zahájení pravidelných bohoslužeb

Od neděle 22. listopadu se budou opět konat pravidelné bohoslužby ve sídle sboru ČCE v Táboře. Zveme Vás zase každou neděli v 9,30 hod. do modlitebny v Bílkově ulici. Podle vládních opatření proti onemocnění COVID19 platí v tuto neděli pro účast na bohoslužbě tato pravidla:

  1. Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob.
  2. V modlitebně dodržují účastníci bohoslužby minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů stejné domácnosti.
  3. Účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), vyjma okamžiku přijetí Večeře Páně.
  4. Přístup účastníků bohoslužby do dalších místností modlitebny nebude možné.
  5. Pokud počet dospělých a dětí přesahuje povolených 15 osob, budou děti vedeny vedlejším vstupem do budovy do místnosti, kde je pro ně přípraven vlastní program.

Vzhledem k tomu, že 15 osob je pouze o málo menší než byla běžná účast v posledních letech, neobáváme se, že účastníků bude moc. Plánujete-li zítra nebo o dalších nedělích přijít do shromáždění, můžete nám však usnadnit plánování, kdybyste nám poslali SMS nebo email. Rozesílání bohoslužebních listů emailem nebo poštou bude zatím pokračovat, dokud o ně bude zájem.

Zde si můžete stáhnout bohoslužebné listy z posledných týdnů:

O konání pravidelných setkání dětí a dospělých během týdne zatím neuvažujeme.


Podzimní úklid

Zveme dobrovolníky na podzimní úklid. V neděli 22. 11. se bude vyklízet modlitebna v Bílkově ulici. Během týdne se budou uklízet jednotlivé místnosti. Chcete-li pomoc, zavolejte, a domluvíme se na konkrétní úkoly.

 

Advent a Vánoce

1. Vzhledem k situaci kolem onemocnění COVID19 se letos adventní setkání dříve narozených nebude konat.

2. V tuto chvíli se zdá pravděpodobné, že v adventní době se bohoslužby budou konat – avšak s omezeným počtem účastníků podle aktuálního vyhlášení vlády.

3. Počítáme s tím, že vánoční bohoslužby i vánoční divadelní hra 26. 12. se budou také konat. První zkouška s dětmi na vánoční divadlo bude v sobotu 28. 11. od 14:30 do 16 hod. v Masarykově domově. Další zkoušky se budou konat také vždy v sobotu odpoledne. Rodiče dětí, které se chtějí podílet, ale 28. 11. nemohou být přítomné, prosíme o zavolání nebo mailovou zprávu.