Co můžeme a co nemůžeme

07.02.2021 00:00

 

Záznam kázání z neděle Sexagesimae - 7. 2. 2021

Ježíš řekl: »S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň.«
Marek 4,26-29