Neděle Estomihi

14.02.2021 00:00
 

Bohoslužba na Popeleční středu
Středa 17. února v 18 hodin

Na popeleční středu zveme opět na malou večerní bohoslužbu. Letošním tématem bude "Co vede k pokání?" (2. Korintským 7,8-13). Popeleční středa zahajuje v křesťanských církvích 40tidenní postní dobu před Velikonocemi. Biblickým čtením, zpěvem a zamýšlením chceme se spolu vydat na cestu do Velikonoc.


Bohoslužby

Podle platných nařízení vlády je počet účastníků shromáždění omezen kapacitou prostorů - lze obsadit vždy jen 10% míst k sezení. Proto se sváteční nebo rodinné bohoslužby konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284, obvykle se scházíme v modlitebně Bílkova 963/3. Děti za celé doby bohoslužeb mají svůj vlastní program v oddělené mistnosti.

17. února, 18 hod. - Popeleční středa
   kázání: 2. Korintským 7,8-13
21. února - Neděle Invocavit 
   kázání: Matouš 4,1-11
28. února - Neděle Reminiscere 
   kázání: Marek 12,1-12
7. března - Neděle Oculi (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 9,57-62
14. března - Neděle Laetare 
   kázání: Jan 12,20-26
21. března - Neděle Judica 
   kázání: Marek 10,35-45
28. března - Květná neděle 
   kázání: Jan 12,12-19
1. dubna, 18 hod. - Zelený čtvrtek (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 13,1-15.34-35
2. dubna, 15 hod. - Velký pátek (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 19,16-30
4. dubna - Boží hod velikonoční (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Marek 16,1-8
5. dubna - Velikonoční pondělí
   rodinná bohoslužba s velikonoční divadelní hrou

Pokud nechcete riskovat nebo nemůžete se osobně účastnit naších bohoslužeb, můžete si zde stáhnout a poslechnout zvukové záznamy kázání posledních nedělí. Videozáznamy z vánočních bohoslužeb stále najdete ve sborovém videoarchivu