Postní coaching

17.02.2021 00:00

 

Záznam kázání z Popeleční středy - 17. 2. 2021

Jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji - i když jsem toho chvíli litoval, vždyť vidím, že vás ten dopis na čas zarmoutil. Ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání.

Byl to zármutek podle Boží vůle, a tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt.

Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle: jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka! Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně.
A tak: Když jsem vám psal, nepsal jsem kvůli tomu, kdo se dopustil křivdy, ani kvůli tomu, komu bylo ukřivděno, nýbrž proto, aby se u vás před Bohem projevila vaše oddanost k nám. To je pro nás povzbuzením.

2. Korintským 7,8-13