Neděle Laetare

14.03.2021 00:00
 

Dnešní kázání: Pšeniční zrno (Jan 12,20-26)

 

Bohoslužby

Podle platných nařízení vlády je počet účastníků shromáždění omezen kapacitou prostorů - lze obsadit vždy jen 10% míst k sezení. Proto se sváteční nebo rodinné bohoslužby konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284, obvykle se scházíme v modlitebně Bílkova 963/3. Děti za celé doby bohoslužeb mají svůj vlastní program v oddělené mistnosti.

21. března - Neděle Judica 
   kázání: Marek 10,35-45
28. března - Květná neděle 
   kázání: Jan 12,12-19
1. dubna, 18 hod. - Zelený čtvrtek (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 13,1-15.34-35
2. dubna, 15 hod. - Velký pátek (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 19,16-30
4. dubna - Boží hod velikonoční (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Marek 16,1-8
5. dubna - Velikonoční pondělí
   rodinná bohoslužba s velikonoční divadelní hrou

Pokud nechcete riskovat nebo nemůžete se osobně účastnit naších bohoslužeb, můžete si zde stáhnout a poslechnout zvukové záznamy kázání posledních nedělí. Videozáznamy z vánočních bohoslužeb stále najdete ve sborovém videoarchivu