Květná neděle

28.03.2021 00:00
 

Dnešní kázání: Ježíšova alternativa (Jan 12,12-19)

 

Velikonoční bohoslužby

Jsme rádi, že sváteční bohoslužby se letos mohou konat. Platí ustanovení, že při shromáždění v kostelích a modlitebnách lze obsadit 10% všech míst k sezení. To nám sice nedovoluje tradiční rodinnou bohoslužbou s pohoštěním, ale nebrání tomu, aby se v menším počtu sešlo alespoň jádro našeho sboru. Na svátečné bohoslužby zveme zvlášť ty členy a přátely sboru, kteří nemají nebe nejsou zvykli využívat různé způsoby komunikace přes internet.

Sváteční bohoslužby se budou konat v sále Masarykova domova podle i jinde obvyklých pravidel (rozestupy, desinfekce rukou, respirátory). Vysluhování Večeře Páně bude probíhat v oddělených kelímkách. Podle platných nařízení vlády je počet účastníků bohoslužeb omezen kapacitou prostorů. Lze obsadit vždy jen 10% míst k sezení. Svátečné bohoslužby se proto konají v Masarykově domově (Smetanova 1284). Od 11. dubna se zase budeme scházet v Bílkově ulici. Děti mají za celé doby bohoslužeb zajištěn vlastní program v oddělené místnosti.

1. dubna, 18 hod. - Zelený čtvrtek
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Jan 13,1-15.34-35
2. dubna, 15 hod. - Velký pátek
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Jan 19,16-30
4. dubna - Boží hod velikonoční
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Marek 16,1-8
5. dubna - Velikonoční pondělí
   rodinná bohoslužba
   s promítáním velikonoční divadelní hry

Pokud nechcete nic riskovat nebo nemůžete se osobně účastnit naších bohoslužeb, můžete si zde stáhnout a poslechnout zvukové záznamy kázání posledních nedělí. Videozáznamy z vánočních bohoslužeb stále najdete ve sborovém videoarchivu.

 

»Videokonference o Ježíšově vzkříšení«
Rodinná bohoslužba na velikonoční pondělí v 9,30 hod.

Zatímco školy a školky jsou zavřené a nemají se sejít ani dětí z odlišných domácností, ani nemůže nepřekvapit, že letošní velikonoční divadlo na Lukáš 24,36-48 má jinou podobu než obvykle. Autor Lukášova evangelia a jeho vnučka se přes internet (protože to už jinak nejde) spojují s Ježíšovými učedníky. Mají na ně různé otázky ohledně Ježíšova vzkříšení. Sice si o tom mohou číst v Bibli. Jenže se tomu opravdu těžko uvěří. Bylo by lepší se ptát očitých svědků, kteří u toho vzkříšení byli... Velka videokonference s těmi pamětníky se bude prezentovat v rodinné bohoslužbě na velikonoční pondělí.

 

Volba kazatele 11.-25. dubna

Sborové shromáždění se během platností vládních opatření proti COVID19 nemůže konat. Rozpočet na rok 2021 bude zatím platít v té podobě, jak ho odsouhlasí staršovstvo. Předloží ho sborovému shromáždění, jakmile se bude moci konat.

Za několik měsíců však také vyprší funkční období kazatele. Nová volba faráře se proto musí konat už před svoláním sborového shromáždění. Vedení církve vydalo pokyny na povolání kazatelů v nouzovém stavu a volbu mimo sborového shromáždění na dálku. Staršovstvo se se současným kazatelem dohodlo na jeho kandidatuře do dalšího volebního období, a to na šest let do konce roku 2027. Synodní rada ČCE vyslovila 23. 3. 2021 s navrhovanou kandidaturou souhlas. Tajná volba se bude konat v době od 11. do 25. 4. tak, že dva pověření členové staršovstva vyzvednou osobně vyplněné hlasovací lístky.

Seznam členů oprávněných k hlasování, které staršovstvo schválilo na svém zasedání 1. 3. 2021, je vyvěšen v předsíni modlitebny. Kontrolujte prosím, zda je správné, případné namítky sdělte staršovstvu. Všichni členové, kteří jsou uvedeni na tomto seznamu, budou mít čas do 11. 4. na to, aby požádali předsedu staršovstva (Zdeněk Beneš, tel. 734 114 878, zdebene@seznam.cz) nebo místopředsedu staršovstva (Christof Lange, 770 679 912, lange@volny.cz) o možnost hlasovat na dálku. Všechny žádosti budou zaznamenány a žadatelé během dalších 14 dnů obdrží hlasovací lístky, které osobně předají pověřeným členům staršovstva.