Neděle Quasimodogeniti

11.04.2021 00:00
 

Dnešní kázání: Tomášova víra (Jan 20,19-31)

 

Bohoslužby

Podle platných nařízení vlády je počet účastníků shromáždění omezen kapacitou prostorů - lze obsadit vždy jen 10% míst k sezení. Proto se sváteční nebo rodinné bohoslužby konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284, obvykle se scházíme v modlitebně Bílkova 963/3. Děti za celé doby bohoslužeb mají svůj vlastní program v oddělené mistnosti.

18. dubna - Neděle Misericordiae Domini
     kázání: Jan 10,11-16.27-30
25. dubna - Den evangelisty Marka
     kázání: Marek 1,1-4.14-15
2. května - Neděle Cantate (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Matouš 11,25-30
9. května - Neděle Rogate
     kázání: Jan 16,23b-33
13. května, 18 hod. - Nanebevstoupení Páně (s vysl. Večeře Páně)
   kázání: Zjevení 1,4-8
16. května - Neděle Exaudi
   kázání: Jan 15,26 - 16,4
23. května - Svatodušní neděle (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 14,23-27
30. května - Trojiční neděle
   kázání: Jan 3,1-15

Pokud nechcete nic riskovat nebo nemůžete se osobně účastnit naších bohoslužeb, můžete si zde stáhnout a poslechnout zvukové záznamy kázání posledních nedělí. Videozáznamy z vánočních bohoslužeb stále najdete ve sborovém videoarchivu.

 

Volba kazatele 11.-25. dubna

Sborové shromáždění se během platností vládních opatření proti COVID19 nemůže konat. Rozpočet na rok 2021 bude zatím platít v té podobě, jak ho odsouhlasí staršovstvo. Předloží ho sborovému shromáždění, jakmile se bude moci konat.

Za několik měsíců však také vyprší funkční období kazatele. Nová volba faráře se proto musí konat už před svoláním sborového shromáždění. Vedení církve vydalo pokyny na povolání kazatelů v nouzovém stavu a volbu mimo sborového shromáždění na dálku. Staršovstvo se se současným kazatelem dohodlo na jeho kandidatuře do dalšího volebního období, a to na šest let do konce roku 2027. Synodní rada ČCE vyslovila 23. 3. 2021 s navrhovanou kandidaturou souhlas. Tajná volba se bude konat v době od 11. do 25. 4. tak, že dva pověření členové staršovstva vyzvednou osobně vyplněné hlasovací lístky.

Seznam členů oprávněných k hlasování, které staršovstvo schválilo na svém zasedání 1. 3. 2021, je vyvěšen v předsíni modlitebny. Kontrolujte prosím, zda je správné, případné namítky sdělte staršovstvu. Všichni členové, kteří jsou uvedeni na tomto seznamu, budou mít čas do 11. 4. na to, aby požádali předsedu staršovstva (Zdeněk Beneš, tel. 734 114 878, zdebene@seznam.cz) nebo místopředsedu staršovstva (Christof Lange, 770 679 912, lange@volny.cz) o možnost hlasovat na dálku. Všechny žádosti budou zaznamenány a žadatelé během dalších 14 dnů obdrží hlasovací lístky, které osobně předají pověřeným členům staršovstva.