Bohoslužby v Táboře

24.02.2019 12:31
 

Evangelické bohoslužby březen-červen 2019
v modlitebně, Bílkova 963/3

3. března - Neděle Estomihi (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 18,31-43
Středa 6. března v 18 hod. - Popeleční středa
   kázání: Marek 7,1-23
10. března - Neděle Invocavit (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 22,31-34
17. března - Neděle Reminiscere
   kázání: Jan 8,21-30
24. března - Neděle Oculi
   kázání: Jeremjáš 20,7-13
31. března - Neděle Laetare (letní čas!)
   s výročním sborovým shromáždění
   kázání: Jan 6,47-51
7. dubna - Neděle Judica (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 11,47-53
14. dubna - Květná neděle
   kázání: Jan 17,1-8
Čtvrtek 18. dubna v 18 hod. - Zelený čtvrtek (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Exodus 12,1-14
Pátek 19. dubna v 17 hod. - Velký pátek (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Matouš 27,33-54
21. dubna - Boží hod velikonoční (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 20,11-18
22. dubna - Velikonoční pondělí
   rodinná bohoslužba s velikonoční divadelní hrou
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
28. dubna - Neděle Quasimodogeniti
   kázání: Marek 16,9-20
5. května - Neděle Misericordias Domini (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 21,15-19
12. května - Neděle Jubilate
   rodinná bohoslužba při příležitosti »Evangelické neděle«
   s účastí sborů jihočeského seniorátu ČCE
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
19. května - Neděle Cantate
   kázání: Izajáš 12
26. května - Neděle Rogate
   kázání: Matouš 6,7-13
Čtvrtek 30. května v 18 hod. - Nanebevstoupení Páně (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 17,20-26
2. června - Neděle Exaudi (s vysluhováním Večeře Páně)
   návštěva z partnerského sboru ve Freyungu
   kázání: Thomas Weinmair
9. června - Svatodušní neděle (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Numeri 11,11-12.14-17.24-25
16. června - Trojiční neděle
   kázání: Numeri 6,22-27
23. června - 1. neděle po Trojici
   rodinná bohoslužba k závěru školního roku
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
30. června - Apoštolové Petr a Pavel
   kázání: Galatským 2,2-10