Druhá adventní neděle

08.12.2019 00:00
 

Během týdne 8.-14. prosince 2019

pondělí, 20 hod. - zasedání staršovstva
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí
sobota, 14-15.30 hod. - zkouška na vánoční divadlo

 

Adventní setkání pro dříve narozené
15. prosince v 12:30 hod.

K tradičním adventním setkáním patří i letos odpoledne pro dříve narozené. Bude se konat v třetí adventní neděli v modlitebně, Bílkova 963/3, s navaznosti na dopolední bohoslužbu a malé pohoštění. Můžete buď zůstat po bohoslužbě nebo přijít rovnou na začátku programu od 12:30 hod.

 

Evangelické vánoční bohoslužby v Táboře

Ozdoba svaté noci - 24. prosince 16 hod.
Rodinná bohoslužba na Štědrý večer
v modlitebně, Bílkova 3

Boží Hod vánoční - 25. prosince 9.30 hod.
v modlitebně, Bílkova 3

Betlémští muzikanti - 26. prosince 9.30 hod.
Rodinná bohoslužba s vánoční divadelní hrou
v Masarykově domově, Smetanova 1284
 

Táborská ekuména - křesťanské církve v Táboře zvou:

Předání betlémského světla

  24. prosince, 9.30 hod.
  Žižkovo náměstí
  Promluva: Kamila Magdalena Lukasová
  (Církev československá husitská)

Novoroční ekumenická bohoslužba

  1. ledna, 16 hod.
  Nemocnice Tábor, zasedací místnost (Budova C, 2. patro)
  Promluva: Christof Lange
  (Českobratrská církev evangelická)

Alianční týden modliteb

  Sobota 11. ledna, 16.30 hod.
  Modlitebna Církve bratrské, Bechyňská 2
  Promluva: Marek Jonáš
  (Církev adventistů sedmého dne)

Týden modliteb za jednotu křesťanů

  Sobota 25. ledna, 16.30 hod.
  Sakristie klášterního kostela, nám. Mikuláše z Husi
  Promluva: P. Michal Pulec
  (Římskokatolická církev)
 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

15. prosince - 3. neděle adventní  
   kázání: Zjevení 3,1-6
22. prosince - 4. neděle adventní  
   kázání: Izajáš 52,7-10
24. prosince v 16 hod. - Štědrý večer
   rodinná bohoslužba
25. prosince - Hod Boží vánoční  
   s přijímáním svaté Večeře Páně
   kázání: Galatským 4,4-7
26. prosince - "Betlemští muzikanti"
   rodinná bohoslužba s vánoční divadelní hrou
29. prosince - Neděle po Vánocích  
   kázání: Izajáš 49,13-16
31. prosince v 17 hod. - Na Starý rok
   s přijímáním svaté Večeře Páně
   kázání: Židům 13,8-9b
1. ledna - Na Nový rok  
   s přijímáním svaté Večeře Páně
   kázání: Marek 9,24b
5. ledna - 2. neděle po Vánocích  
   kázání: Římanům 16,25-27
12. ledna - 1. neděle po Zjevení  
   kázání: Izajáš 42,1-9