Kde je tvůj bratr Ábel? Modlitba za mír na Ukrajině

27.02.2022 00:00
 

Popeleční středa, 2. března v 18 hodin
v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3

»Taková válka se nedá ospravedlnit ani před Bohem ani před lidmi.« Těmito slovy odsuzuje kyjevský metropolita a hlava pravoslavné církve na Ukrajině Onufrij vojenský útok Ruské federace na svou zemi. 24. února veřejně vyzval všechny věřící a občany Ukrajiny, aby nepropadli panice, byli odvážní a prokázali lásku k vlasti a jeden k druhému. Od ruského prezidenta žádá okamžité ukončení »bratrovražedné války«, kterou Onufrij nazývá »opakování Kainova hříchu«. Hlava pravoslavné církve požaduje řešit pozemské problémy vzájemným dialogem a porozuměním a vyjadřuje naději, že nám Bůh odpustí naše hříchy a pokoj Boží se prosadí v naší zemi i ve světě.

Na popeleční středu se konají v křesťanských farnostech a společenstvích bohoslužby k zahájení 40denní postní doby před Velikonocemi. Shromáždění v tento den jsou ve znamení pokání a sebezpytování. V postní době se zrak věřících křesťanů upírá na Kristovo utrpení, ve kterém se projevuje to, co lidé dokážou lidem způsobit. Přitom poznáváme také svůj vlastní podíl na násilí a ubližování mezi lidmi a národy. Nestalo se to bez nás, stává se to mezi námi a kvůli nám.

I nejnovější válka ve východní Evropě má svou předhistorii a své příčiny. Nestalo se to bez nás. Od konce velké studené války proběhl a probíhá velký počet občanských válek a mezinárodních konfliktů, které nás možná nechaly klidné, protože se nám mohly zdát málo významné nebo vzdálené. Aktuální situace v Evropě nás volá k pokání.

Slyšíme volání našich bratří a sester z Ukrajiny a chceme se připojit i svými modlitbami. Zveme všechny členy a přátele našeho sboru na Popeleční středu do modlitebny (Bílkova 963/3) k zamyšlení nad Božím slovem a k modlitbě za mír na Ukrajině i ve světě.
.

Plakát ke stažení