Když farizeové odešli

14.07.2019 20:00

 

Záznam kázání z 4. neděli po Trojici - 14. 7. 2019

Na úsvitě přišel Ježíš opět do chrámu a všechen lid se k němu shromážďoval. On se posadil a učil je. 

Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: »Mistře, táto žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?« Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. 

Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: »Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!« A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. 

Ježíš se zvedl a řekl jí: »Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?« Ona řekla: »Nikdo, Pane.« Ježíš řekl: »Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!« 

Jan 8,2-11  

 

Nemaluj čerta na zeď

12.11.2023 00:00

Co je dobré?

05.11.2023 00:00

Na počátku bylo všechno jinak

30.04.2023 00:00

Ježíšovi učedníci a vláda tmy

23.03.2023 00:00

Prostor pro milost

05.02.2023 00:00