Květná neděle

14.04.2019 12:16
 

Během týdne 14.-20. dubna

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí 
čtvrtek, 18 hod. - bohoslužba na Zelený čtvrtek
pátek, 17 hod. - bohoslužba na Velký pátek 
sobota, 14,30 hod. - generální zkouška na velikonoční divadlo

 

Velikonoční vigilie: sobota, 20. dubna, od 20 hod.
v kostele sv. Filipa a Jakuba pod Kotnovem

Starokatolická církev zve na velikonoční bohoslužbu již v předvečer Velikonoc. Vigilie Vzkříšení je zvláštní bohoslužba na zahájení Velikonoc, která navazuje na starou křesťanskou tradici. Zpěvem, modlitbou, připomínkou křestního slibu a rozjímáním nad biblickými texty si církev připomíná Boží dílo od založení světa až do jeho vykoupení, aby znovu prožívala děje této Veliké noci, která prolomí moc smrti a hříchu.

Zváni jsou křesťané všech denominací. Stůl Páně je ve Starokatolické církvi otevřený i evangelíkům. Bohoslužba začíná v sobotu večer ve 20 hodin před kostelem sv. Filipa a Jakuba v Parku pod Kotnovem žehnáním velikonočního ohně, který připomíná vítězství Krista nad Zlem a smrtí. Poté bude bohoslužba velikonoční vigilie pokračovat v kostele. Je potřeba se dobře obléci, protože na začátku jara bývá v kostelech ještě chladněji.

 

Evangelická neděle v Táboře 
12. května 9:30-15:30 hod. v Masarykově domově

V neděli 12. května zve jihočeský seniorát Českobratrské církve evangelické členy a přátele jihočeských sborů ČCE i širší veřejnost na celodenní setkání pro všechny generace do Tábora. 

Po ranní rodinné bohoslužbě budou mít zájemci příležitost se seznámit s pražským aktivistou pro lidská práva Martinem Balcarem (Amnesty International), který svou přednášku věnuje tématu "Lidská práva - klišé nebo žhavé zboží?" 

Současně s přednáškou a diskusemi v sále Masarykova domova proběhne na faře a na zahradě celodenní program pro děti o proroku Bileámovi. 

Po společném obědě se dospělí vydají na historickou procházku po Táboře. K společnému zakončení s prezentací výsledků z práce dětí sejdou se všichni v 15 hodin opět v Masarykově domově.  
 

Noc kostelů: Hudba a rámus u evangelíků
24. května od 16 hod. v Masarykově domově

V Českobratrské církvi začíná Noc kostelů už o pár hodin dříve. V 16 hod. zveme na dětské odpoledne pod titulem »Hudba a rámus u evangelíků«. Točí se kolem příběhu o dobytí Jericha a hry na různé hudební nástroje. Ve 20 hod. začíná přednáška táborského hudebního pedagoga a dirigenta Hlaholu Zdeňka Beneše k tématu »Nový evangelický zpěvník«. Během celého odpoledne a večera je možné si při kávě a čaji prohlédnout prostory Masarykova domova a malou výstavu o působení Františka Bílka v Táboře.  
 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

Čtvrtek 18. dubna v 18 hod. - Zelený čtvrtek (s vysluhováním Večeře Páně)  
   kázání: Exodus 12,1-14
Pátek 19. dubna v 17 hod. - Velký pátek (s vysluhováním Večeře Páně)  
   kázání: Matouš 27,33-54
21. dubna - Boží hod velikonoční (s vysluhováním Večeře Páně)  
   kázání: Jan 20,11-18
22. dubna - Velikonoční pondělí  
   rodinná bohoslužba s velikonoční divadelní hrou
   v Masarykově domově, Smetanova 1284