Neděle Cantate

19.05.2019 11:36
 

Během týdne 19.-25. května

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí
úterý, 17 hod. - rozhovor s Biblí 
   téma: Neznámý bůh (Skutky apoštolů 17)
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí 
pátek, 16 hod. - odpoledne pro děti v Masarykově domově
pátek, 20 hod. - přednáška Z. Beneše o novém zpěvníku ČCE 
   v Masarykově domově

 

Přednášky České křesťanské akademie 

Česká křesťanská akademie v Táboře zve na přednášku: 

Oprava děkanského kostela v Táboře 2006-2018

přednáší stavební technici Miloslav Vavřík a Josef Sova
s promítáním fotografií z jednotlivých etap, 
na závěr bude možnost nahlédnout do krovu kostela 
ve středu 22. května v 19 hodin
Děkanský kostel, Žižkovo nám.  

 

Noc kostelů: Hudba a rámus u evangelíků
24. května od 16 hod. v Masarykově domově

V Českobratrské církvi začíná Noc kostelů už o pár hodin dříve. V 16 hod. zveme na dětské odpoledne pod titulem »Hudba a rámus u evangelíků«. Točí se kolem příběhu o dobytí Jericha a hry na různé hudební nástroje. Ve 20 hod. začíná přednáška táborského hudebního pedagoga a dirigenta Hlaholu Zdeňka Beneše k tématu »Nový evangelický zpěvník«. Během celého odpoledne a večera je možné si při kávě a čaji prohlédnout prostory Masarykova domova a malou výstavu o působení Františka Bílka v Táboře.

Plakát ke stažení (106554)

 

Čvrtek 30. května, 18 hodin: Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek 30. května, 40 dnů po Velikonocích, oslavíme ve všech křesťanských církvích svátek Nanebevstoupení Páně. V modlitebně v Bílkově ulici začíná bohoslužba v 18 hod. Srdečně zveme.  
 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

26. května - Neděle Rogate 
   čtené bohoslužby: Petra Hrnčířová
Čtvrtek 30. května v 18 hod. - Nanebevstoupení Páně (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 17,20-26
2. června - Neděle Exaudi (s vysluhováním Večeře Páně)
   návštěva z partnerského sboru ve Freyungu
   kázání: Thomas Weinmair
9. června - Svatodušní neděle (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Numeri 11,11-12.14-17.24-25
16. června - Trojiční neděle
   kázání: Numeri 6,22-27
23. června - 1. neděle po Trojici
   rodinná bohoslužba k závěru školního roku
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
30. června - Apoštolové Petr a Pavel
   kázání: Galatským 2,2-10