Neděle Invocavit

12.03.2019 03:33
 

Během týdne 10.-16. března

Ve školních prázdninách se ekumenické setkání dětí a rohovor s Biblí nekonají. »Když jen voda nestačí«

 

Památka zavraždění táborských židů
neděle 10. března v 15 hod. Pod Kotnovem

V příští neděli zve spolek Hadasa ve spolupráci s městem Tábor, Husitským muzeem a skautským oddílem Modříni na pietní akt k uctění památky obětí holocaustu do kostela sv. Filipa a Jakuba a na starý židovský hřbitov.

 

Postní menu

V popeleční středu začíná 40tidenní postní doba na přípravu Velikonoc. Lidé se na určitou dobu vzdávají jídla, pití nebo jiných požitků, aby žili uvědoměleji, aby byli otevřenější pro setkávání s Bohem. Rozhodně postní doba tedy nemá vést k duchovnímu hubnutí. Proto sestavily křesťanské církve v Táboře »Postní menu«, řadu společných akcí, při kterých můžeme ekumenicky prožívat tuto část církevního roku.

Zahájení postní akce »40 dní s Biblí«

Čtvrtek 14. března v 18 hodin
Sbor Církve bratrské, Bechyňská 1636/2

Meditace nad Janovými pašijemi J. S. Bacha
Uvádí děkan římskokatolické církve v Táboře P. Michal Pulec
Pátek 29. března v 18 hodin
Masarykův domov, Smetanova 1284/32

Ekumenická křížová cesta
Pátek 12. dubna v 17.30 hodin
Klokotský kostel a okolí (sraz u hlavního vchodu do ambitů)
 

Výroční sborové shromáždění
Neděle, 31. března 2018, v 9:30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Ke kritickému ohlédnutí zpět a společnému zamyšlení o budoucí sborové práci slouží Výroční sborové shromáždění, 31. března v 9,30 hodin, na které členy i přátelé našeho sboru srdečně zveme. Upozorňujeme na to, že v tuto neděli zároveň začíná letní čas.

 

Výstava fotografií Františka Malotína
v Divadle Oskara Nedbala

Do konce března probíhá v Divadle Oskara Nedbala výstava fotografií Františka Malotína. Evangelík z klimentského sboru v Praze, který byl loni s manželkou častým účastníkem naších shromáždění, své obrazy představuje pod titulem »Z ateliéru tvůrce přírody«. Výstava je dostupná v době večerních představení, při prohlídkách divadla a na požádání.

Na čtvrtek, 21. března, byl z mimořadných důvodů posunut koncert s flétnistou Janem Ostrým, profesorem na Pražské konzervatoři a ve Vídni, který je žákem bratra Malotína. Na klavíru ho provází Silvie Ježková. Koncertní program je výběrem vrcholných a výjimečných skladeb flétnového repertoáru v podání skvělých interpretů. Zaznějí díla W. A. Mozarta, F. Schuberta, C. Debussyho, H. Dutilleuxe. Koncert začíná v malém sálu městského divadla v 19 hod. Vstupné bude 100 Kč.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

17. března - Neděle Reminiscere
   kázání: Jan 8,21-30
24. března - Neděle Oculi
   kázání: Jeremjáš 20,7-13
31. března - Neděle Laetare (letní čas!)
   s výročním sborovým shromáždění
   kázání: Jan 6,47-51