Neděle Jubilate

12.05.2019 17:38
 

Během týdne 12.-18. května

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí
úterý, 17 hod. - rozhovor s Biblí 
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí

 

Přednášky České křesťanské akademie 

Česká křesťanská akademie v Táboře zve ve květnu na přednášky: 

Mgr. Ludmila Mikulová: Posvěcená krajina
putování po sakrálních památkách Táborska
ve čtvrtek 16. května v 17 hodin
Státní okresní archiv Tábor, Na Parkánech 1623

Oprava děkanského kostela v Táboře 2006-2018
přednáší stavební technici Miloslav Vavřík a Josef Sova
s promítáním fotografií z jednotlivých etap, 
na závěr bude možnost nahlédnout do krovu kostela 
ve středu 22. května v 19 hodin
Děkanský kostel, Žižkovo nám.  

 

Noc kostelů: Hudba a rámus u evangelíků
24. května od 16 hod. v Masarykově domově

V Českobratrské církvi začíná Noc kostelů už o pár hodin dříve. V 16 hod. zveme na dětské odpoledne pod titulem »Hudba a rámus u evangelíků«. Točí se kolem příběhu o dobytí Jericha a hry na různé hudební nástroje. Ve 20 hod. začíná přednáška táborského hudebního pedagoga a dirigenta Hlaholu Zdeňka Beneše k tématu »Nový evangelický zpěvník«. Během celého odpoledne a večera je možné si při kávě a čaji prohlédnout prostory Masarykova domova a malou výstavu o působení Františka Bílka v Táboře.

Plakát ke stažení (106554)

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

19. května - Neděle Cantate
   kázání: Izajáš 12
26. května - Neděle Rogate
   kázání: Matouš 6,7-13
Čtvrtek 30. května v 18 hod. - Nanebevstoupení Páně (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 17,20-26
2. června - Neděle Exaudi (s vysluhováním Večeře Páně)
   návštěva z partnerského sboru ve Freyungu
   kázání: Thomas Weinmair
9. června - Svatodušní neděle (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Numeri 11,11-12.14-17.24-25
16. června - Trojiční neděle
   kázání: Numeri 6,22-27
23. června - 1. neděle po Trojici
   rodinná bohoslužba k závěru školního roku
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
30. června - Apoštolové Petr a Pavel
   kázání: Galatským 2,2-10