Neděle Judica

07.04.2019 17:13
 

Během týdne 7.-13. dubna

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí
úterý, 17 hod. - rozhovor s Biblí
  téma: záběry z první misijní cesty apoštola Pavla
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí
pátek, 17,30 hod. - ekumenická křížová cesta v Klokotech
sobota, 14,30 hod. - zkouška na velikonoční divadlo

 

Ekumenická křížová cesta v Klokotech
Pátek 12. dubna v 17.30 hodin

Poslední v řadě společných postní akcí křesťanských církví v Táboře bude Ekumenická křížová cesta. Probíhá v pátek 12. dubna hodin v areálu kostela v Klokotech. Se čtením biblických textů, zpěvem a modlitbami budeme sledovat zastavení Ježíšovy pašije. Sejdeme se v 17,30 hodin před hlavním vchodem. 

 

Velikonoční vigilie: sobota, 20. dubna, od 20 hod.
v kostele sv. Filipa a Jakuba pod Kotnovem

Starokatolická církev zve na velikonoční bohoslužbu již v předvečer Velikonoc. Vigilie Vzkříšení je zvláštní bohoslužba na zahájení Velikonoc, která navazuje na starou křesťanskou tradici. Zpěvem, modlitbou, připomínkou křestního slibu a rozjímáním nad biblickými texty si církev připomíná Boží dílo od založení světa až do jeho vykoupení, aby znovu prožívala děje této Veliké noci, která prolomí moc smrti a hříchu.

Zváni jsou křesťané všech denominací. Stůl Páně je ve Starokatolické církvi otevřený i evangelíkům. Bohoslužba začíná v sobotu večer ve 20 hodin před kostelem sv. Filipa a Jakuba v Parku pod Kotnovem žehnáním velikonočního ohně, který připomíná vítězství Krista nad Zlem a smrtí. Poté bude bohoslužba velikonoční vigilie pokračovat v kostele. Je potřeba se dobře obléci, protože na začátku jara bývá v kostelech ještě chladněji.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

14. dubna - Květná neděle  
   kázání: Jan 17,1-8
Čtvrtek 18. dubna v 18 hod. - Zelený čtvrtek (s vysluhováním Večeře Páně)  
   kázání: Exodus 12,1-14
Pátek 19. dubna v 17 hod. - Velký pátek (s vysluhováním Večeře Páně)  
   kázání: Matouš 27,33-54
21. dubna - Boží hod velikonoční (s vysluhováním Večeře Páně)  
   kázání: Jan 20,11-18
22. dubna - Velikonoční pondělí  
   rodinná bohoslužba s velikonoční divadelní hrou
   v Masarykově domově, Smetanova 1284