Neděle Laetare

31.03.2019 09:15
 

Během týdne 31. března - 6. dubna

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí
pondělí, 19 hod. - zasedání staršovstva
úterý, 17 hod. - rozhovor s Biblí
  téma: Skutky apoštolů 13-14: misionáři
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí
sobota, 14,30 hod. - zkouška na velikonoční divadlo

 

Ekumenická křížová cesta v Klokotech
Pátek 12. dubna v 17.30 hodin

Poslední v řadě společných postní akcí křesťanských církví v Táboře bude Ekumenická křížová cesta. Probíhá v pátek 12. dubna hodin v areálu kostela v Klokotech. Se čtením biblických textů, zpěvem a modlitbami budeme sledovat zastavení Ježíšovy pašije. Sejdeme se v 17,30 hodin před hlavním vchodem.  

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

7. dubna - Neděle Judica (s vysluhováním Večeře Páně) 
   kázání: Jan 11,47-53
14. dubna - Květná neděle  
   kázání: Jan 17,1-8
Čtvrtek 18. dubna v 18 hod. - Zelený čtvrtek (s vysluhováním Večeře Páně)  
   kázání: Exodus 12,1-14
Pátek 19. dubna v 17 hod. - Velký pátek (s vysluhováním Večeře Páně)  
   kázání: Matouš 27,33-54
21. dubna - Boží hod velikonoční (s vysluhováním Večeře Páně)  
   kázání: Jan 20,11-18
22. dubna - Velikonoční pondělí  
   rodinná bohoslužba s velikonoční divadelní hrou
   v Masarykově domově, Smetanova 1284