Neděle Misericordiae Domini

05.05.2019 20:08
 

Během týdne 5.-11. května

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí
pondělí, 19 hod. - zasedání staršovstva 
úterý, 17 hod. - rozhovor s Biblí 
  téma: spory a dohoda (Sk 15)   

 

Zápis do mateřské školy Rybička 

Zápis do Církevní mateřské školy Rybička pro školní rok 2019/2020 se koná v pondělí 6. května od 12.30 hodin do 14.30 hodin a v úterý 7. května od 9 do 11 hodin.  Zápis probíhá v hlavní budově CMŠ Rybička v Příběnické ulici 1435 v Táboře. Naše mateřská škola rodinného typu přijímá všechny děti - zpravidla ve věku od tří let - bez ohledu na bydliště a vyznání. Dětem poskytujeme klidné rodinné prostředí, zaměřujeme se na pohyb a všestranný rozvoj pohybových dovedností. Děti od čtyř let mají 1x týdně lesní den. Ve školce je také keramická dílna. Od září 2019 bychom rádi zařadili anglický den pro předškoláky. Pro všechny přijaté děti bude ve druhé polovině června uspořádáno seznamovací dopoledne. Přesný termín obdržíte zároveň s oznámením o přijetí dítěte do MŠ. Podrobnosti o zápisu najdete na stránkách MŠ (pro rodiče/přijímací řízení).
 

Evangelická neděle v Táboře 
12. května 9:30-15:30 hod. v Masarykově domově

V neděli 12. května zve jihočeský seniorát Českobratrské církve evangelické členy a přátele jihočeských sborů ČCE i širší veřejnost na celodenní setkání pro všechny generace do Tábora. 

Po ranní rodinné bohoslužbě budou mít zájemci příležitost se seznámit s pražským aktivistou pro lidská práva Martinem Balcarem (Amnesty International), který svou přednášku věnuje tématu "Lidská práva - klišé nebo žhavé zboží?" 

Současně s přednáškou a diskusemi v sále Masarykova domova proběhne na faře a na zahradě celodenní program pro děti o proroku Bileámovi. 

Po společném obědě se dospělí vydají na historickou procházku po Táboře. K společnému zakončení s prezentací výsledků z práce dětí sejdou se všichni v 15 hodin opět v Masarykově domově.

  Plakát ke stažení (272,5 kB)

Přihláška ke stažení (229,1 kB) 

 

Přednášky České křesťanské akademie 

Česká křesťanská akademie v Táboře zve ve květnu na přednášky: 

Kdo je Bůh?
přednáší kněz a biolog Marek Orko Vácha
v neděli 12. května v 18:30 hodin
Poutní dům Emauzy, Staroklokotská 2

Mgr. Ludmila Mikulová: Posvěcená krajina
putování po sakrálních památkách Táborska
ve čtvrtek 16. května v 17 hodin
Státní okresní archiv Tábor, Na Parkánech 1623

Oprava děkanského kostela v Táboře 2006-2018
přednáší stavební technici Miloslav Vavřík a Josef Sova
s promítáním fotografií z jednotlivých etap, 
na závěr bude možnost nahlédnout do krovu kostela 
ve středu 22. května v 19 hodin
Děkanský kostel, Žižkovo nám.  

 

Noc kostelů: Hudba a rámus u evangelíků
24. května od 16 hod. v Masarykově domově

V Českobratrské církvi začíná Noc kostelů už o pár hodin dříve. V 16 hod. zveme na dětské odpoledne pod titulem »Hudba a rámus u evangelíků«. Točí se kolem příběhu o dobytí Jericha a hry na různé hudební nástroje. Ve 20 hod. začíná přednáška táborského hudebního pedagoga a dirigenta Hlaholu Zdeňka Beneše k tématu »Nový evangelický zpěvník«. Během celého odpoledne a večera je možné si při kávě a čaji prohlédnout prostory Masarykova domova a malou výstavu o působení Františka Bílka v Táboře.

Plakát ke stažení (106554)

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

12. května - Neděle Jubilate
   rodinná bohoslužba při příležitosti »Evangelické neděle«
   s účastí sborů jihočeského seniorátu ČCE
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
19. května - Neděle Cantate
   kázání: Izajáš 12
26. května - Neděle Rogate
   kázání: Matouš 6,7-13
Čtvrtek 30. května v 18 hod. - Nanebevstoupení Páně (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 17,20-26
2. června - Neděle Exaudi (s vysluhováním Večeře Páně)
   návštěva z partnerského sboru ve Freyungu
   kázání: Thomas Weinmair
9. června - Svatodušní neděle (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Numeri 11,11-12.14-17.24-25
16. června - Trojiční neděle
   kázání: Numeri 6,22-27
23. června - 1. neděle po Trojici
   rodinná bohoslužba k závěru školního roku
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
30. června - Apoštolové Petr a Pavel
   kázání: Galatským 2,2-10