Neděle Quasimodogeniti

28.04.2019 20:49
 

Během týdne 28. dubna - 4. května

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí
úterý, 17 hod. - rozhovor s Biblí: spory a dohoda (Sk 15)
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí  

 

Rozhovor o liturgii v evangelické církvi 

Na bohoslužbu 5. května navazuje jako obvykle v první neděli v měsíci malé pohoštění. Při této příležitosti se chceme pohovořit o liturgické podobě naších evangelických bohoslužbách. Synod ČCE už několik let pracuje na nové bohoslužebné agendě a několik materiálů už rozesíllal do sborů. V příští neděli far. Christof Lange stručně uvádí do těchto papíru a při kávě a čaje můžeme vstoupit do diskuse o podobě naších bohoslužeb. 

 

Slavnostní znovu-otevření děkanského kostela v Táboře
Středa 1. května v 10:30 hodin

Ve středu zve římskokatolická farnost na slavnostní znovu-otevření kostela Proměnění Páně na Žižkově náměstí, které z důvodu celkové rekonstrukce byl dlouho zavřený. Dopoledne se bude konat slavnostní bohoslužba s diecézním biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem za doprovodu chrámového sboru a varhaníka Ladislava Šotka (se slovem poděkování, o děkanském kostele a nově zrestaurovaných gotických erbech). Odpoledne zve farnost v 13,20 hod. na kávu do farní zahrady. V 15 hod. začíná slavnostní koncert »ABGAR« - melodram o arménském králi Abgarovi a jeho setkání s Ježíšem Kristem. Ojedinělé zpracování legendárního příběhu básníka Julia v hudebním zpracování a nastudování Jiřího Sychy. Účinkují: Jiří Sycha a kolegium hudebníků, sbor Čeští madrigalisté, vypravěč: Vít Kofroň. Vvstup je volný. 

 

Zápis do mateřské školy Rybička 

Zápis do Církevní mateřské školy Rybička pro školní rok 2019/2020 se koná v pondělí 6. května od 12.30 hodin do 14.30 hodin a v úterý 7. května od 9 do 11 hodin.  Zápis probíhá v hlavní budově CMŠ Rybička v Příběnické ulici 1435 v Táboře. Naše mateřská škola rodinného typu přijímá všechny děti - zpravidla ve věku od tří let - bez ohledu na bydliště a vyznání. Dětem poskytujeme klidné rodinné prostředí, zaměřujeme se na pohyb a všestranný rozvoj pohybových dovedností. Děti od čtyř let mají 1x týdně lesní den. Ve školce je také keramická dílna. Od září 2019 bychom rádi zařadili anglický den pro předškoláky. Pro všechny přijaté děti bude ve druhé polovině června uspořádáno seznamovací dopoledne. Přesný termín obdržíte zároveň s oznámením o přijetí dítěte do MŠ. Podrobnosti o zápisu najdete na stránkách MŠ (pro rodiče/přijímací řízení).
 

Evangelická neděle v Táboře 
12. května 9:30-15:30 hod. v Masarykově domově

V neděli 12. května zve jihočeský seniorát Českobratrské církve evangelické členy a přátele jihočeských sborů ČCE i širší veřejnost na celodenní setkání pro všechny generace do Tábora. 

Po ranní rodinné bohoslužbě budou mít zájemci příležitost se seznámit s pražským aktivistou pro lidská práva Martinem Balcarem (Amnesty International), který svou přednášku věnuje tématu "Lidská práva - klišé nebo žhavé zboží?" 

Současně s přednáškou a diskusemi v sále Masarykova domova proběhne na faře a na zahradě celodenní program pro děti o proroku Bileámovi. 

Po společném obědě se dospělí vydají na historickou procházku po Táboře. K společnému zakončení s prezentací výsledků z práce dětí sejdou se všichni v 15 hodin opět v Masarykově domově.

  Plakát ke stažení (272,5 kB)

Přihláška ke stažení (229,1 kB) 

 

Noc kostelů: Hudba a rámus u evangelíků
24. května od 16 hod. v Masarykově domově

V Českobratrské církvi začíná Noc kostelů už o pár hodin dříve. V 16 hod. zveme na dětské odpoledne pod titulem »Hudba a rámus u evangelíků«. Točí se kolem příběhu o dobytí Jericha a hry na různé hudební nástroje. Ve 20 hod. začíná přednáška táborského hudebního pedagoga a dirigenta Hlaholu Zdeňka Beneše k tématu »Nový evangelický zpěvník«. Během celého odpoledne a večera je možné si při kávě a čaji prohlédnout prostory Masarykova domova a malou výstavu o působení Františka Bílka v Táboře.

Plakát ke stažení (106554)

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

5. května - Neděle Misericordias Domini (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 21,15-19
12. května - Neděle Jubilate
   rodinná bohoslužba při příležitosti »Evangelické neděle«
   s účastí sborů jihočeského seniorátu ČCE
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
19. května - Neděle Cantate
   kázání: Izajáš 12
26. května - Neděle Rogate
   kázání: Matouš 6,7-13
Čtvrtek 30. května v 18 hod. - Nanebevstoupení Páně (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 17,20-26
2. června - Neděle Exaudi (s vysluhováním Večeře Páně)
   návštěva z partnerského sboru ve Freyungu
   kázání: Thomas Weinmair
9. června - Svatodušní neděle (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Numeri 11,11-12.14-17.24-25
16. června - Trojiční neděle
   kázání: Numeri 6,22-27
23. června - 1. neděle po Trojici
   rodinná bohoslužba k závěru školního roku
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
30. června - Apoštolové Petr a Pavel
   kázání: Galatským 2,2-10