Neděle Rogate

27.05.2019 17:57
 

Během týdne 26. května - 1. června

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí
pondělí, 20 hod. - zasedání staršovstva
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí 
čtvrtek, 18 hod. - bohoslužba na Nanebevstoupení Páně 
pátek, 15 hod. - zahradní slavnost Církevní mateřské školy Rybička 
  v Masarykově domově, Smetanova ul.

 

Čvrtek 30. května, 18 hodin: Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek 30. května, 40 dnů po Velikonocích, oslavíme ve všech křesťanských církvích svátek Nanebevstoupení Páně. V modlitebně v Bílkově ulici začíná bohoslužba v 18 hod. Srdečně zveme. 

 

Zahradní slavnost Církevní mateřské školy Rybička 
Pátek, 31. května od 15 hodin v Masarykově domově

Církevní mateřská škola Rybička zve v pátek všechny rodiče, prarodiče, sourozence, téty... na oslavu Dne dětí na zahradě Masarykova domova. V rámci zábavné odpoledne plné soutěží a her boudou od 16 hodin pasováni letošní předškoláci.  

 

Johannes Mathesius -  opomíjený příběh wittenberské reformace
Čtvrtek 6. června v 18 hodin v Praze

Wittenberskou reformaci čili luteránství můžeme označit za podivuhodně skrytý proud českých duchovních dějin, který souběžně s dalšími tradicemi západního křesťanství a v tom i evropských reformací, vždy výrazně ovlivňoval a snad i nadále ovlivňuje náboženské, kulturní a politické klima českých zemí. Stěžejním reprezentantem této svébytné reformační tradice je Johannes Mathesius (1504-1565), luteránský farář v krušnohorském Jáchymově, teolog a intelektuál humanistické orientace, jehož životní příběh i dílo jsou v české historiografii dosud poněkud opomíjeny. Zevrubnější reflexe se jim nedostává ani v prostředí dnešních křesťanských církví v České republice. Přitom Mathesius představuje osobnost, která v sobě spojuje jak kritický respekt k tzv. luterské ortodoxii, tak smysl pro humanistickou vzdělanost a dynamiku evropských reformací. V naší knížce, která není vědeckým pojednáním, nýbrž kulturně-historickým esejem, se proto pokusíme o stručnou retrospektivu Mathesiova života a díla v kontextu českých i středoevropských náboženských a intelektuálních dějin. Budiž to jedním z mnoha podnětů k dalšímu zkoumání českých reformačních tradic, jež utvářela i plodná interakce s wittenberskou reformací 16. století.

Historik, filosof a editor doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. se zabývá náboženskými a intelektuálními dějinami, problematikou evropské identity a národního mesianismu. Lutherova společnost a Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR zvou na představení jeho knihy »Johannes Mathesius - opomíjený příběh wittenberské reformace«  ve čtvrtek 6. června v 18 hodin do  Akademického konferenčního centra Akademie věd ČR,  Husova 4a, Praha 1 - Staré Město.
 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

2. června - Neděle Exaudi (s vysluhováním Večeře Páně)
   návštěva z partnerského sboru ve Freyungu
   kázání: Thomas Weinmair
9. června - Svatodušní neděle (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Numeri 11,11-12.14-17.24-25
16. června - Trojiční neděle
   kázání: Numeri 6,22-27
23. června - 1. neděle po Trojici
   rodinná bohoslužba k závěru školního roku
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
30. června - Apoštolové Petr a Pavel
   kázání: Galatským 2,2-10