4. neděle po Zjevení

03.02.2019 21:18
 

Během týdne 3.-9. února

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí
pondělí, 19 hod. - zasedání staršovstva
úterý v 17 hod. - biblické hodiny
  host: Hana Jančíková
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí 

 

74. výročí osvobození Osvětimi
úterý v 17 hod. v Bílkově 

V obvyklý čas naších biblických hodin se v úterý sejdeme s Hanou Jančíkovou, pamětnice židovského života v Táboře a deportace židovských obyvatelů nacisty. 

 

Přednáška: Ekologie a křesťanství
čtvrtek v 18 hodin  

Ve čtvrtek zve Česká křesťanská akademie v Táboře zve na přednášku do Poutního domu Emauzy (Staroklokotská 2). Proděkan Katolické teologické fakulty UK v Praze ThLic. Petr Štica se bude věnovat tématu: Ekologie a křesťanství - Nové cesty s papežem Františkem a encyklikou »Laudato si«. 

 

Výstava fotografií Františka Malotína
v Divadle Oskara Nedbala

Do konce března probíhá v Divadle Oskara Nedbala výstava fotografií Františka Malotína. Evangelík z klimentského sboru v Praze, který byl loni s manželkou častým účastníkem naších shromáždění, své obrazy představuje pod titulem »Z ateliéru tvůrce přírody«. Výstava je dostupná v době večerních představení, při prohlídkách divadla a na požádání.

Na čtvrtek, 21. března, byl z mimořadných důvodů posunut koncert s flétnistou Janem Ostrým, profesorem na Pražské konzervatoři a ve Vídni, který je žákem bratra Malotína. Na klavíru ho provází Silvie Ježková. Koncertní program je výběrem vrcholných a výjimečných skladeb flétnového repertoáru v podání skvělých interpretů. Zaznějí díla W. A. Mozarta, F. Schuberta, C. Debussyho, H. Dutilleuxe. Koncert začíná v malém sálu městského divadla v 19 hod. Vstupné bude 100 Kč.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

10. února - Poslední neděle po Zjevení 
   kázání: Jan 12,34-41
17. února - Neděle Septuagesimae  
   kázání: Matouš 9,9-13
24. února - Neděle Sexagesimae 
   kázání: Izajáš 55,6-12
3. března - Neděle Estomihi (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 18,31-43
6. března, 18 hod. -  Popeleční středa
   kázání: Matouš 7,21-23
10. března - Neděle Invocavit (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 22,31-34