2. neděle po Zjevení

20.01.2019 00:00
 

Během týdne 20.-26. ledna

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí 
úterý, 17 hod. - biblická hodina
   téma: svědkové (Skutky apoštolů 6,8 - 7)
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí 
čtvrtek, 18 hod. - ekumenické setkání
   v klášterním kostele, nám. Mikuláše z Husi

 

V úterý jsou dny otevřených dveří v táborských církevních školách

V úterý zvou Církevní základní škola Orbis-Pictus (Budějovická 825) i Církevní mateřská škola Rybička (Příběnická 1435) na dny otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlížet prostory, pohovořit s učiteli a s vedením školy a informovat se o vzdělávacích programech evangelické školky a katolické základní školy v Táboře. Zápisy do MŠ i do ZŠ se konají v prvním dubnovém týdnu. 

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů
Čtvrtek, 24. ledna, 18 hodin

Na ekumenické setkání v rámci »Týdne modliteb za jednotu křesťanů« zveme v příští čtvrtek do sakristie klášterního kostela, nám. Mikuláše z Husi. Kázat bude farář Církve bratrské Milan Let. 

 

Výstava fotografií Františka Malotína a koncert
ve středu v 19 hod. v Divadle Oskara Nedbala  

Do konce března probíhá v Divadle Oskara Nedbala výstava fotografií Františka Malotína. Evangelík z klimentského sboru v Praze, který byl loni s manželkou častým účastníkem naších shromáždění, své obrazy představuje pod titulem »Z ateliéru tvůrce přírody«. Výstava je dostupná v době večerních představení, při prohlídkách divadla a na požádání. Místo vernisáže se bude ve středu 23. ledna v 19 hod. v malém sálu divadla konat koncert s flétnistou Janem Ostrým, profesorem na Pražské konzervatoři a ve Vídni, který je žákem bratra Malotína. Na klavíru ho provází Silvie Ježková. Koncertní program je výběrem vrcholných a výjimečných skladeb flétnového repertoáru v podání skvělých interpretů. Zaznějí díla W. A. Mozarta, F. Schuberta, C. Debussyho, H. Dutilleuxe. Vstupné bude 100 Kč. 

 

Výlet s dětmi do včelího úlu 
v pátek 1. února do Písku 

V den pololetních prázdnin vyrazíme s dětmi na další výlet do písecké galerie Sladovna, kde budeme prozkoumat obrovský včelí úl a poznat, jak žijí včely. Sejdeme se v pátek 1. února v 8:45 hodin. před budovou vlakového nádraží v Táboře. Vrátíme se do Tábora vlakem v 16:50 hodin. S sebou jídlo na celý den, pohodlné oblečení. Všechny náklady na děti (vlaková jízdenka a vstupné) hradí farní sbor.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

27. ledna - 3. neděle po Zjevení 
   kázání: Jan 4,5-14
3. února - 4. neděle po Zjevení (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Izajáš 51,9-16
10. února - Poslední neděle po Zjevení 
   kázání: Jan 12,34-41
17. února - Neděle Septuagesimae  
   kázání: Matouš 9,9-13
24. února - Neděle Sexagesimae 
   kázání: Izajáš 55,6-12
3. března - Neděle Estomihi (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 18,31-43
6. března, 18 hod. -  Popeleční středa
   kázání: Matouš 7,21-23
10. března - Neděle Invocavit (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 22,31-34