Den archanděla Michaela a všech andělů

29.09.2019 00:00
 

Díkůvzdání s Františkem

Během týdne 29. září - 5. října 2019

pondělí v 16 hod. - setkání školních dětí
úterý v 17 hod. - rozhovor s Biblí
středa v 15.30 hod. - setkání mladších dětí

 

Díkůvzdání s Františkem
Neděle 6. října v 9.30 hod. v Masarykově domově

Na neděli Díkůvzdání zveme všechny generace do sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Tématem rodinné bohoslužby bude František z Assisi a náš vztah k Božímu stvoření. Kdo chce, může přivézt plody ze zahrady nebo potraviny z obchodů. Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění.

Plakát ke stažení

 

Setkání dětí v pondělí a ve středu v Bílkově ulici

V novém školním roce se konají zase pravidelná setkání školních děti na faře, Bílkova 3. Poznáváme napínavé biblické příběhy, zpíváme, hrajeme hry a vyrábíme zajímavé věci. Scházíme se každé pondělí v 16 hodin. Mladší děti a mamínky scházejí se pod vedením Štěpánky Fojtů každou středu v 15.30 hodin v Bílkově.

 

Rozhovor s Biblí: každý úterý v 17 hodin v Bílkově 3

V centru pravidelných biblických hodin v Táboře je od podzimu kniha Žalmů. Scházíme se každý úterý v 17 hod. v Bílkově ulici. Další zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou.
 

Potřebujeme eutanazii nebo více paliativní péče?
Pondělí 14. října v 18 hodin v Klokotech

Česká křesťanská akademie v Táboře zve do Poutního domu Emauzy (Staroklokotská 2) na besedu s Marií Sovadinovou a MUDr. Helenou Staňkovou z Domácího hospice Jordán k otázce »Potřebujeme eutanazii? Nebo více paliativní péče?«

 

Aleš Slavík (70)
Výstava v Augustiniánském klášteře

V prostoru Galerie Amit Husitského muzea v Táboře (Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44) probíhá do 28. října výstava z děl táborského malíře Aleše Slavíka, který se podílel na vybavení naší modlitebny v Bílkově ulici. Výstava je otevřená úterý do neděle 10-12 hod. a 12.30-17 hod.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

6. října - Díkůvzdání za úrodu
   rodinná bohoslužba v Masarykově domově (Smetana 1284)
13. října - 17. neděle po Trojici
   kázání: Jan 9,35-41
20. října - 18. neděle po Trojici
   kázání: prof. Jaroslav Vokoun, České Budějovice
27. října - 19. neděle po Trojici
   kázání: Jan 5,1-16
3. listopadu - 20. neděle po Trojici
   s přijímáním svaté Večeře Páně
   kázání: Marek 2,23-28
10. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku
   kázání: Lukáš 18,1-8
17. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: Jeremjáš 8,4-7
24. listopadu - Památka zemřelých
   kázání: Marek 13,31-37