Táborská ekuména

10.12.2020 18:08
 

Na přelomu roku vás zveme  na řadu ekumenických setkání:

 

Předání Betlémského světla
24. prosince v 9.30 hodin 

Žižkovo náměstí
Promluva: Milan Let (Církev bratrská)

Novoroční ekumenická bohoslužba 
1. ledna v 16,30 hodin

Modlitebna Církve bratrské, Bechyňská 2
Promluva: Kamila Magdalena Lukasová (Církev československá husitská)

 

Ekumenická modlitba
Sobota 13 ledna v 17 hodin

Společné setkání táborských křesťanů v navaznosti na
Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů
Masarykův domov, Smetanova 1284