4. neděle v adventu

20.12.2020 00:00
 

Bohoslužby

Podle platných nařízení vlády už nejsou bohoslužby omezeny počtem účastníků, ale kapacitou prostorů. Ve vánočních bohoslužbách lze obsadit vždy jen 20% míst k sezení. Svátečné bohoslužby na Štědrý den 24. 12., na Boží hod (25. 12.) a na druhý vánoční svátek (26.12.) se budou konat v Masarykově domově (Smetanova 1284). Od neděle 27. prosince se bohoslužby budou konat opět v Bílkově ulici 963/3.

Z vánočních bohoslužeb pořidíme videozáznamy, které budou ke stažení ve sborovém videoarchivu.

24. prosince, 16 hod. - Štědrý večer
   rodinná bohoslužba v Masarykově domově, Smetanova 1284
25. prosince - Hod Boží vánoční (s vysluhováním Večeře Páně)
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
   kázání: Jan 1,1-5.9-14
26. prosince - Druhý vánoční svátek
   rodinná bohoslužba s vánoční divadelní hrou
   v Masarykově domově, Smetanova 1284

27. prosince - Den evangelisty Jana
   kázání: Jan 21,20-24
31. prosince, 17 hod. - Na Starý rok (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 12,35-40
1. ledna - Na Nový rok (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 6,36

 

Táborská ekuména

Na přelomu roku vás zveme  na řadu ekumenických setkání:

Předání Betlémského světla
24. prosince v 9.30 hodin

Žižkovo náměstí
Promluva: Milan Let (Církev bratrská)

Novoroční ekumenická bohoslužba
1. ledna v 16,30 hodin

Modlitebna Církve bratrské, Bechyňská 2
Promluva: Kamila Magdalena Lukasová (Církev československá husitská)

Ekumenická modlitba
Sobota 13 ledna v 17 hodin

Společné setkání táborských křesťanů v navaznosti na
Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů
Masarykův domov, Smetanova 1284