Poslední neděle po Zjevení Páně

10.02.2019 11:15
 

Během týdne 10.-16. února

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí
úterý v 17 hod. - rozhovor s Biblí
  téma: misie (Skutky 8,1-25)
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí

 

Lenka Bradáčová: Právní kultura
ve středu 20. února v 18 hodin

Ve příští středu zve Česká křesťanská akademie v Táboře na přednášku do Poutního domu Emauzy (Staroklokotská 2). Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová se bude věnovat tématu: Právní kultura.

 

Výstava fotografií Františka Malotína
v Divadle Oskara Nedbala

Do konce března probíhá v Divadle Oskara Nedbala výstava fotografií Františka Malotína. Evangelík z klimentského sboru v Praze, který byl loni s manželkou častým účastníkem naších shromáždění, své obrazy představuje pod titulem »Z ateliéru tvůrce přírody«. Výstava je dostupná v době večerních představení, při prohlídkách divadla a na požádání.

Na čtvrtek, 21. března, byl z mimořadných důvodů posunut koncert s flétnistou Janem Ostrým, profesorem na Pražské konzervatoři a ve Vídni, který je žákem bratra Malotína. Na klavíru ho provází Silvie Ježková. Koncertní program je výběrem vrcholných a výjimečných skladeb flétnového repertoáru v podání skvělých interpretů. Zaznějí díla W. A. Mozarta, F. Schuberta, C. Debussyho, H. Dutilleuxe. Koncert začíná v malém sálu městského divadla v 19 hod. Vstupné bude 100 Kč.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

17. února - Neděle Septuagesimae  
   kázání: Matouš 9,9-13
24. února - Neděle Sexagesimae 
   kázání: Izajáš 55,6-12
3. března - Neděle Estomihi (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 18,31-43
6. března, 18 hod. -  Popeleční středa
   kázání: Matouš 7,21-23
10. března - Neděle Invocavit (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 22,31-34