Neděle Sexagesimae

24.02.2019 11:50
 

Během týdne 24. února - 2. března

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí
úterý v 17 hod. - rozhovor s Biblí
  téma: Pavel (Skutky 9,1-31)
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí

 

Vzpomínka na zasnulého faráře Luďka Rejchrta
v neděli 3. března po bohoslužbě

31. ledna 2019, necelý týden po svých 80. narozeninách, náhle zemřel dlouholetý farář ČCE v Praze 4 - Braníku ThDr. Luděk Rejchrt. V příští neděli po bohoslužbě budeme při malém pohoštění také vzpomínat evangelického kazatele, kterého někteří z nás znali osobně, ale úplně všichni evangelíci znají zpřes jeho hudební a literární tvorbu.
Branický sbor zve v sobotu 30. března ve 14 hodin do evangelického kostela v Braníku (MHD Přístaviště) na vzpomínkové odpoledne. Každý je zván a vítán.

 

»Když jen voda nestačí«   
Popeleční středa 6. února v 18 hodin

Místo biblických hodin se v příštím týdnu sejdeme v modlitebně v Bílkově ulici na Popeleční středu. Tento den zahajuje v křesťanských církvích 40tidenní postní dobu před Velikonocemi. Biblickým čtením, zpěvem a zamýšlením nad tématem »Když jen voda nestačí« chceme se spolu vydat na cestu do Velikonoc.

 

Postní ekuména

V popeleční středu začíná 40tidenní postní doba na přípravu Velikonoc. Co je půst? Lidé se na určitou dobu vzdávají jídla, pití nebo jiných požítků, aby žili uvědomělěji, aby byli volnější pro setkávání s Bohem. Rozhodně postní doba ale nemá vést k duchovnímu hubnutí. Proto sestavily křesťanské církve v Táboře na postní dobu »Postní menu«, řadu společných akcí, při kterých můžeme ekumenicky spolu prožívat tuto část církevního roku.

Sedm slov Vykupitele na kříži - meditace k zahájení postní doby

Čtvrtek 7. března v 17.30 hod.
Kancelář starokatolického Communia Tábor (Žižkovo nám. 6, 2. patro)

Slavnostní zahájení postních 40 dnů s Biblí

Čtvrtek 14. března v 18 hod.
Sbor Církve bratrské, Bechyňská 1636/2

Meditace nad Janovými pašijemi J. S. Bacha

Uvádí děkan římskokatolické církve v Táboře P. Michal Pulec
Pátek 29. března v 18 hod.
Masarykův domov, Smetanova 1284/32

Postní výlet (nejen) s dětmi do Chotovin

Sobota 23. března od 10 hod. vlakem a pěšky (sraz v 9.45 hod. před nádražím v Táboře)

Ekumenická křížová cesta

Pátek 12. dubna v 17.30 hod.
Klokotský kostel a okolí (sraz u hlavního vchodu do ambitů)
 

Výroční sborové shromáždění
Neděle, 31. března 2018, v 9:30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Ke kritickému ohlédnutí zpět a společnému zamyšlení o budoucí sborové práci slouží Výroční sborové shromáždění, 31. března v 9,30 hodin, na které členy i přátelé našeho sboru srdečně zveme. Upozorňujeme na to, že v tuto neděli zároveň začíná letní čas.

 

Výstava fotografií Františka Malotína
v Divadle Oskara Nedbala

Do konce března probíhá v Divadle Oskara Nedbala výstava fotografií Františka Malotína. Evangelík z klimentského sboru v Praze, který byl loni s manželkou častým účastníkem naších shromáždění, své obrazy představuje pod titulem »Z ateliéru tvůrce přírody«. Výstava je dostupná v době večerních představení, při prohlídkách divadla a na požádání.

Na čtvrtek, 21. března, byl z mimořadných důvodů posunut koncert s flétnistou Janem Ostrým, profesorem na Pražské konzervatoři a ve Vídni, který je žákem bratra Malotína. Na klavíru ho provází Silvie Ježková. Koncertní program je výběrem vrcholných a výjimečných skladeb flétnového repertoáru v podání skvělých interpretů. Zaznějí díla W. A. Mozarta, F. Schuberta, C. Debussyho, H. Dutilleuxe. Koncert začíná v malém sálu městského divadla v 19 hod. Vstupné bude 100 Kč.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

3. března - Neděle Estomihi (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 18,31-43
Středa 6. března v 18 hod. - Popeleční středa
   kázání: Marek 7,1-23
10. března - Neděle Invocavit (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 22,31-34
17. března - Neděle Reminiscere
   kázání: Jan 8,21-30
24. března - Neděle Oculi
   kázání: Jeremjáš 20,7-13
31. března - Neděle Laetare (letní čas!)
   s výročním sborovým shromáždění
   kázání: Jan 6,47-51