Svatodušní neděle

09.06.2019 08:53
 

Během týdne 9.-15. června

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí 

 

»V rukou tvých jsou časové moji«
Letní slavnost 23. června v Masarykově domově

Na závěr školního roku zveme všechny členy a přátele našeho sboru na letní slavnost do Masarykova domova (Smetanova 1284). Začíná v 9,30 hod. bohoslužbou pro velké a malé, navazuje pohoštění a program pro děti na zahradě. 

 

Ekumenická bohoslužba na Kozím Hrádku 
Sobota 6. července v 9.30 hodin 

Bohoslužba u příležitosti 604. výročí upálení M. Jana Husa se bude konat v sobotu 6. července v 9:30 hod. na Kozím Hrádku. Letos probíhá v režii Starokatolické církve. Dobrovolná sbírka bude věnována na domácí hospic Jordán. Jako v každém roce je pří-praven autobus na Kozí Hrádek. Odjezd z Bílkovy ulice 9,00 hod.  
 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

16. června - Trojiční neděle
   kázání: Numeri 6,22-27
23. června - 1. neděle po Trojici
   rodinná bohoslužba k závěru školního roku
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
30. června - Apoštolové Petr a Pavel
   kázání: Galatským 2,2-10