Třetí neděle od konce církevního roku

10.11.2019 00:00
 

Během týdne 10.-16. listopadu 2019

pondělí v 16 hod. - setkání školních dětí
úterý v 17 hod. - rozhovor s Biblí
středa v 15.30 hod. - setkání mladších dětí

Svatý Martin

 

Lampionový průvod k svatému Martinu
neděle 10. listopadu v 16.30 hod. na Žižkově náměstí

V předvečer svatého Martina se opět zúčastníme tradičního lampionového průvodu. Sraz je na Žižkově náměstí, odkud se průvod vydá do parku pod Kotnovem. Při pondělním setkání 4. 11. si vyrobíme vlastní lampiony.

Plakát ke stažení

 

Významní židovští rodáci z Táborska
Přednáška 12. listopadu v Husitském muzeu

V úterý od 17.30 hod. zve Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci se spolkem HADASA do přednáškového sálu (Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44). U příležitosti 77. výročí táborských transportů židovského obyvatelstva do Terezína představí chýnovský historik Karel Vošta židovské osobnosti kultury, vědy a politiky s kořeny na Táborsku.
 

Začátek zkoušek na vánoční divadlo
sobota 23. listopadu ve 14 hod. v Masarykově domově

Ještě hledáme děti, které mají chuť se připojit k vánočnímu divadlu. Novou divadelní hru chceme představit v rámci rodinné bohoslužby 26. prosince v 9:30 hod. v Masarykově domově (Smetanova 1284). Zkoušky se konají vždy v sobotu odpoledne. První setkání bude 23. listopadu. Generální zkouška proběhne v sobotu 21. prosince. Přihlásit se mohou děti od 3 let.

 

Zahraniční host: Prof. Joachim Ringleben (SRN)
1. adventní neděli, 1. prosince v bohoslužbě

Na pozvání teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích navštěvuje Českou republiku emeritní profesor systematické teologie Univerzity v Göttingenu (SRN) Joachim Ringleben. V pátek 29. listopadu (9-11 hod.) povede doktorandský seminář ke své nové dogmatice pod titulem »Teologie živého Boha«. V sobotu 30. listopadu (také 9-11 hod.) se bude konat seminář pro všechny zájemce o teologické interpretaci uměleckých děl: »Purpurový plášť a trnová koruna«. Oba semináře budou tlumočeny do češtiny. 1. adventní neděli bude Prof. Joachim Ringleben kázat v 9.30 hod. při evangelických bohoslužbách v Táboře.

 

Vánoční dárky z Rolníčky

Na nástěnce v předsíni vísí plakát s aktuální nabídkou výrobek z chráněných dílen Diakonie Rolnička. Můžete si objednat například kalendáře, Betlémy, keramiku, magnety nebo vánoční papír. Do 1. prosince máte ještě příležitost svou objednávku zapsát do přípraveného archu. V druhou adventní neděli si můžete výrobky vyzvednout u nás ve sboru.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

17. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   bohoslužba s připomínáním 30 let od pádu socialismu
24. listopadu - Poslední neděle církevního roku
   kázání: Marek 13,31-37
1. prosince - 1. neděle adventní
   s vysluhováním svaté Večeře Páně
   kázání: Prof. Joachim Ringleben, Göttingen
8. prosince - 2. neděle adventní  
   kázání: Zjevení 3,7-13
15. prosince - 3. neděle adventní  
   kázání: Zjevení 3,1-6
22. prosince - 4. neděle adventní  
   kázání: Izajáš 52,7-10
24. prosince v 16 hod. - Štědrý večer
   rodinná bohoslužba
25. prosince - Hod Boží vánoční  
   s přijímáním svaté Večeře Páně
   kázání: Galatským 4,4-7
26. prosince - Druhý vánoční svátek  
   rodinná bohoslužba s vánoční divadelní hrou
29. prosince - Neděle po Vánocích  
   kázání: Izajáš 49,13-16
31. prosince v 17 hod. - Na Starý rok
   s přijímáním svaté Večeře Páně
   kázání: Židům 13,8-9b
1. ledna - Na Nový rok  
   s přijímáním svaté Večeře Páně
   kázání: Marek 9,24b
5. ledna - 2. neděle po Vánocích  
   kázání: Římanům 16,25-27
12. ledna - 1. neděle po Zjevení  
   kázání: Izajáš 42,1-9