Umyj se v rybnice

11.08.2019 12:49

 

Záznam kázání z 8. neděle po Trojici - 11. 8. 2019 

Když procházel Ježíš kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.  
Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa." 

Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená »Poslaný«.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. 

...

Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí." Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: "Jsme snad i my slepí?" Ježíš jim odpověděl: "Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu." 

Jan 9,1-7.39-41  
 

Nemaluj čerta na zeď

12.11.2023 00:00

Co je dobré?

05.11.2023 00:00

Na počátku bylo všechno jinak

30.04.2023 00:00

Ježíšovi učedníci a vláda tmy

23.03.2023 00:00

Prostor pro milost

05.02.2023 00:00