Zlom vaz

16.06.2019 00:00

 

Záznam kázání z Trojiční neděle - 16. 6. 2019

Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: 

»Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy: 

Ať Hospodin ti žehná
  a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář
  a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář
  a obdaří tě pokojem. 

Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám.« 

4. Mojžíšova 6,22-27  
 

Nemaluj čerta na zeď

12.11.2023 00:00

Co je dobré?

05.11.2023 00:00

Na počátku bylo všechno jinak

30.04.2023 00:00

Ježíšovi učedníci a vláda tmy

23.03.2023 00:00

Prostor pro milost

05.02.2023 00:00