Archiv článků

8. neděle po Trojici

07.08.2022 00:00
  Dnešní kázání: Odkud pochází světlo (Efezským 5,8b-14)   Výstava o Františku Bílkovi v Husitském muzeu Galerii Ambit (nám. Mikuláše z Husi 44) Při příležitosti 150. narozenin Františka Bílka, který svou tvorbou zanechal stopy i v našem farním sboru, pořádá Husitské muzeum...

Odkud pochází světlo

07.08.2022 00:00
  Záznam kázání z 8. neděle po Trojici - 7. 8. 2022 Pán vás učinil světlem. Zijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají...

5. neděle po Trojici

17.07.2022 00:00
  Dnešní kázání: Co vlastně hledáme? (1. Korintským 1,18-25)   Výstava o Františku Bílkovi v Husitském muzeu Galerii Ambit (nám. Mikuláše z Husi 44) Při příležitosti 150. narozenin Františka Bílka, který svou tvorbou zanechal stopy i v našem farním sboru, pořádá Husitské muzeum...

Co vlastně hledáme?

17.07.2022 00:00
  Záznam kázání z 5. neděle po Trojici - 17. 7. 2022 Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží. Je napsáno: »Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.« Kde je moudrý? Kde je učitel Zákona? Kde je řečník tohoto...

1. neděle po Trojici

19.06.2022 00:00
  Dnešní kázání: Bůh je láska (1. Janova 4,16b-21)   Během týdne 19.-25. června pondělí v 15.30 hod. - setkání školních dětí v modlitebně (Bílkova 963/3) úterý v 19.30 hod. - zasedání staršovstva   »Ucho, oko, ruka, nos« Letní slavnost v Masarykově domově Neděle 26. června od 9.30...

Bůh je láska

19.06.2022 00:00
  Záznam kázání z 1. neděle po Trojici - 19. 6. 2022 Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. V lásce...

Trojiční neděle

12.06.2022 00:00
  Zahradní slavnost na závěr školního roku Neděle 26. června v Masarykově domově Na závěr školního roku zveme všechny členy a přátele našeho sboru na letní slavnost do Masarykova domova (Smetanova 1284). Začíná v 9,30 hod. bohoslužbou pro velké a malé, navazuje pohoštění...

Noc kostelů

08.06.2022 20:49
  Noc kostelů: »Jákob - padouch nebo hrdina?« Pátek 10. června od 16 hod. v Masarykově domově Při přiležitosti »Noci kostelů« zase otevíráme dveře zájemcům ze všech generací. Letos nás bude inspirovat biblický příběh o Jákobově podrazu vůči bratru Ezauovi, kterým získal pro sebe Boží...

Svatodušní neděle

05.06.2022 00:00
  Noc kostelů: »Jákob - padouch nebo hrdina?« Pátek 10. června od 16 hod. v Masarykově domově Při přiležitosti »Noci kostelů« zase otevíráme dveře zájemcům ze všech generací. Letos nás bude inspirovat biblický příběh o Jákobově podrazu vůči bratru Ezauovi, kterým získal pro sebe Boží...

Ježíš nad globusem

26.05.2022 00:00
  Záznam kázání ze dne Nanebevstoupení Páně - 26. 5. 2022 Apoštolům po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: »Čekejte, až se splní Otcovo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>