Archiv článků

Vánoce

24.12.2021 00:00
  Předání betlémského světla 24. prosince v 9.30 hodin na Žižkově náměstí Na ekumenické setkání při předání betlémského světla zvou křesťanské církve v Táboře zítra v 9.30 hod. na Žižkovo náměstí. Promluví farář ČCE Christof Lange.   Bohoslužby 24. prosince - Štědrý večer - 16...

4. adventní neděle

19.12.2021 00:00
  Dnešní kázání: Z čeho mám radost (Filipským 4,4-7)   Nový evangelický zpěvník O třetí adventní neděli jsme v našem farním sboru představili a převzali do užívání nový evangelický zpěvník, který se bude využívat ve zhruba 250 farních sborech po celé České republice. Zvukový záznam...

Z čeho mám radost

19.12.2021 00:00
  Záznam kázání z 4. adventní neděle - 19. 12. 2021 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé...

3. neděle v adventu

12.12.2021 00:00
  Dnešní kázání: V adventu se zpívá (Lukáš 1,67-79)   Nový evangelický zpěvník O třetí adventní neděli jsme v našem farním sboru představili a převzali do užívání nový evangelický zpěvník, který se bude využívat ve zhruba 250 farních sborech po celé České republice. Zvukový záznam...

V adventu se zpívá

12.12.2021 00:00
  Záznam kázání z 3. adventní neděle - 12. 12. 2021 Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od...

2. neděle v adventu

05.12.2021 00:00
  Kázání z dnešní neděle: Adventní trpělivost (Jakubův 5,7-8) Kázání z minulé neděle: Co znamená tento čas? (Římanům 13,8-14)   Během týdne 5.-11. prosince pondělí v 15.30 hod. - setkání školních dětí úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí    v sálu Masarykova domova...

Adventní trpělivost

05.12.2021 00:00
  Záznam kázání z 2. adventní neděle - 5. 12. 2021 Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je...

Co znamená tento čas?

28.11.2021 00:00
  Záznam kázání z 1. adventní neděle - 28. 11. 2021 Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání »nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš« a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: »Milovati budeš bližního...

»Aj čas vzácný příšel«

14.11.2021 10:58
  Představení nového evangelického zpěvníku 12. prosince v 9,30 hod., Bílkova ul. 963/3 O třetí adventní neděli představí táborský sbor Českobratrské církve veřejnosti nový evangelický zpěvník, který se bude využívat ve zhruba 250 farních sborech po celé České republice. V mnoholeté práci...

Vánoční sbírka »Krabice od bot«

14.11.2021 00:00
  22. listopadu - 5. prosince 16-18 hodin v Bílkově ul. 963/3 Jedenáctý ročník největší sbírky vánočních dárků pro děti v ČR proběhne ve dnech 22. listopadu až 5. prosince také v Táboře. Nápad obdarovat děti ze složitých sociálních poměrů vznikl v evangelické církvi už v roce 2011....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>