Archiv článků

19. neděle po Trojici

10.10.2021 00:00
  Dnešní kázání: Odpouštějí se ti hříchy (Marek 2,1-12)   Během týdne 10.-16 října pondělí v 15,30 hod. - setkání školních dětí pondělí v 17,30 hod. - rozhovor s Biblí úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí   Rozhovor s Biblí každé pondělí v 17,30 hodin V centru našich...

Odpouštějí se ti hříchy

10.10.2021 00:00
  Záznam kázání z 19. neděle po Trojici - 10. 10. 2021 Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu...

Neděle Díkůvzdání

03.10.2021 00:00
  Dnešní kázání: V Božích rukou (Marek 8,1-9)   Během týdne 3.-9 října pondělí v 15,30 hod. - setkání školních dětí pondělí v 17,30 hod. - rozhovor s Biblí úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí sobota 8,15 hod. - výlet s dětmi do pražské ZOO   (sraz před vlakovým nádražím,...

V Božích rukou

03.10.2021 00:00
  Záznam kázání z neděle Díkůvzdání - 3. 10. 2021 Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: »Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou...

17. neděle po Trojici

26.09.2021 00:00
  Minulé kázání: Život a smrt (Jan 11,1.3.6.17-27.38-45)   Dnešní bohoslužba v sále hotelu Palcát Dnes v 9.30 hodin se koná bohoslužba v rámci celocírkevního sjezdu mládeže v prostorách hotelu Palcát.  Podrobnější informace o sjezdu  najdete na neustále webové stránce...

16. neděle po Trojici

19.09.2021 00:00
  Minulé kázání: Zbytečné starosti? (Matouš 6,25-34)   Výroční sborové shromáždění Neděle 19. září v 9,30 hod.  v rámci bohslužby Na výroční sborové shromáždění zveme všechny členy a přátele táborského sboru ČCE v neděli 19. září. Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného...

Život a smrt

19.09.2021 00:00
  Záznam kázání z 16. neděle po Trojici - 19. 9. 2021 Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. Sestry mu vzkázaly: »Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen.« Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Když...

Zbytečné starosti?

12.09.2021 00:00
  Záznam kázání z 15. neděle po Trojici - 12. 9. 2021 Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy...

Spousta malých rybiček

01.09.2021 07:13
  30 let od založení evangelické školky v Táboře Už třicet let existuje Církevní mateřská škola Rybička. Je dnes neodmyslitelnou součástí předškolního vzdělání v Táboře a okolí. Do čtyř tříd ve dvou budovách chodí dnes celkem 80 děti. Další zájemci se už do našich prostor bohužel...

Bůh nám nedal ducha strachu

31.08.2021 20:55
  Rodinná bohoslužba 5. září 2021 v 9,30 hodin v Masarykově domově Na zahájení školního roku zveme velké i malé na rodinnou bohoslužbu do sálu Masarykova domova (Smetanova 1284). V tomto roce si budeme zvlášť připomínat 30. výročí od založení Církevní mateřské školky Rybička, jejíž...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>