Neděle Oculi

24.03.2019 09:07
 

Během týdne 24.-31. března

pondělí, 16 hod. - ekumenické setkání dětí 
úterý, 17 hod. - rozhovor s Biblí
  téma: Skutky apoštolské 10-11: Petr a Kornélius
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí 
pátek, 10:30 hod. - bohoslužba na rozloučení s Věrou Benešovou 
pátek, 18 hod. - Meditace nad Janovými pašijemi J. S. Bacha 
  uvádí P. Michal Pulec v Masarykově domově, Smetanova 1284
sobota, 14,30 hod. - zkouška na velikonoční divadlo

 

Rozloučení s Věrou Benešovou: pátek v 10.30 hod. 

V úterý 19. března zesnulula v táborské nemocnici ve věku 95 let Věra Benešová. Na rozloučení s ní zveme do naší modlitebny v pátek v 10.30 hodin.  
 

Výstava fotografií Františka Malotína v městském divadle

Do konce března probíhá v Divadle Oskara Nedbala výstava fotografií Františka Malotína. Evangelík z klimentského sboru v Praze, který byl loni s manželkou častým účastníkem naších shromáždění, své obrazy představuje pod titulem »Z ateliéru tvůrce přírody«. Výstava je dostupná v době večerních představení, při prohlídkách divadla a na požádání.

 

Postní menu

V popeleční středu začíná 40tidenní postní doba na přípravu Velikonoc. Lidé se na určitou dobu vzdávají jídla, pití nebo jiných požitků, aby žili uvědoměleji, aby byli otevřenější pro setkávání s Bohem. Rozhodně postní doba tedy nemá vést k duchovnímu hubnutí. Proto sestavily křesťanské církve v Táboře »Postní menu«, řadu společných akcí, při kterých můžeme ekumenicky prožívat tuto část církevního roku.

Meditace nad Janovými pašijemi J. S. Bacha

Uvádí děkan římskokatolické církve v Táboře P. Michal Pulec
Pátek 29. března v 18 hodin
Masarykův domov, Smetanova 1284/32

Ekumenická křížová cesta
Pátek 12. dubna v 17.30 hodin
Klokotský kostel a okolí (sraz u hlavního vchodu do ambitů)

 

Výroční sborové shromáždění
Neděle, 31. března 2018, v 9:30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Ke kritickému ohlédnutí zpět a společnému zamyšlení o budoucí sborové práci slouží Výroční sborové shromáždění, 31. března v 9,30 hodin, na které členy i přátelé našeho sboru srdečně zveme. Upozorňujeme na to, že v tuto neděli zároveň začíná letní čas.
 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

31. března - Neděle Laetare (letní čas!)
   s výročním sborovým shromáždění
   kázání: Jan 6,47-51
7. dubna - Neděle Judica (s vysluhováním Večeře Páně) 
   kázání: Jan 11,47-53
14. dubna - Květná neděle  
   kázání: Jan 17,1-8
Čtvrtek 18. dubna v 18 hod. - Zelený čtvrtek (s vysluhováním Večeře Páně)  
   kázání: Exodus 12,1-14
Pátek 19. dubna v 17 hod. - Velký pátek (s vysluhováním Večeře Páně)  
   kázání: Matouš 27,33-54
21. dubna - Boží hod velikonoční (s vysluhováním Večeře Páně)  
   kázání: Jan 20,11-18
22. dubna - Velikonoční pondělí  
   rodinná bohoslužba s velikonoční divadelní hrou
   v Masarykově domově, Smetanova 1284